top of page

בלוג

יסודות התקשורת בין השותפים

"שם המשחק" בברידג' זה תקשורת בין שותפים. מאפיין המקנה למשחק את הייחוד שלו בהשוואה למשחקי המחשבה האינדיבידואלים או אפילו לענפי ספורט...

ברידג' ב- 60 שניות, הבלוג

אסטרטגייה בסיסית במכרז (הלא תחרותי) בברידג' בשלב המכרז בברידג' מנסה השותפות להכריז יחד לחוזה המיטבי, כזה שביצועו (בגדר הסביר והאפשרי)...

bottom of page