top of page

פתרון לבעיית דומם כפול #1
(הוצג בבלוג -  8 בספטמבר 2016)

דרום משחק 6H בהובלה של 8D...

 

 

פתרון והסבר

 

הבעיה הורכבה ע"י טרנס ריס (Reese) והרולד פרנקלין (Franklin) ב- 1957...

 

מה בטוח: לכרוז 10 לקיחות גבוהות (1 בספייד, 8 בהארט, 1 בדאימונד).

מה התכנית: הסיכוי היחידי לביצוע החוזה הוא הגבהת סדרת הספייד (הסיבוב החמישי והשישי).

מה הבעיה: על מנת להגביה את סדרת הספייד יש צורך ב- 3 כניסות לדומם (שתי כניסות לצורך חיתוך של ספיידים וכניסה נוספת לצורך גביית הלקיחות), אך נראה כי לדומם שתי כניסות בלבד (ה- 5♥ וה- 9♥) - מאחר והכרוז חייב לשחק את ה- A♦ בסיבוב הראשון.

הפתרון: לאחר משחק של A♠ ו- ♠ חיתוך גבוה (חשוב לשמור על כל ההארטים הקטנים בידו של הכרוז) דרום ימשיך ב- 6♥ מידו וייתן ל- 7♥ של מערב לזכות!! אכן סיבוב לקיחה מוזר - אך בצד ההפסד הלא צפוי של הלקיחה, המגן הרי חייב להמשיך בקלאב והלקיחה חוזרת מייד בדרך של חיתוך וזריקה - רק שעכשיו אנחנו גם מרוויחים כניסה לדומם לצורך הגבההת סדרת הספייד.

המשחק עצמו:

לקיחה ראשונה- A♦

לקיחה שניה- A♠

לקיחה שלישית- ♠ חיתוך גבוה בידו של הכרוז (AKQJ10) 

לקיחה רביעית- דרום משחק 6♥ ועל ה- 7♥ של מערב - מהדומם ישוחק נמוך.

לקיחה חמישית- מערב משחק ♣, הדומם חותך והכרוז משליך דאימונד מידו

לקיחה שישית - חיתוך ספייד נוסף גבוה בידו של הכרוז (AKQJ10)

לקיחה שביעית- 4♥ של דרום ישוחק ל- 5♥ של צפון

לקיחה שמינית- חיתוך ספייד נוסף בידו של הכרוז גבוה (AKQJ10)

לקיחה תשיעית- משחק 8♥של דרום ל- 9♥ של צפון

לקיחה עשירית ואחת עשרה - משחק של שני הספיידים הגבוהים מצפון והשלכה של שני מפסידים בסדרת הדאימונד מידו של דרום

ברכות לפותרים!

 

ומי שלא פתר בעצמו - נסו לפתור את הבעיה הבאה!

bottom of page