top of page
  • אלדד גינוסר

תרגום הכרזות ברידג' לעברית...

עודכן: 24 באוג׳ 2021


"ברידג' ב- 60 שניות" הוא המדריך המלא והמתומצת ללימוד ברידג' - ככזה הוא מארגן את כללי המשחק - חוקים, מוסכמות והמלצות - בצורה ממוקדת וידידותית למשתמש. מטרתו של הספרון אינה ללמד את המשחק - זו עבודה שאני משאיר בעיקר למורה הברידג' - אלא לשמש כ"גלגלי עזר" לשחקן המתחיל. יצוין, כי לפני שהגיתי את השם "ברידג' ב- 60 שניות" - אשר נועד לייצג את הקלילות בה ניתן ללמוד את המשחק - ביקשתי לקרוא לספרון "שיחון ברידג'". "שיחון ברידג'" אמנם נשמע אפרורי יותר מ"ברידג' ב- 60 שניות" אך הוא בהחלט משקף נאמנה את הרעיון המרכזי: מדריך בסיסי לשפת הברידג'! ככזה, הוא כולל למשל אוצר מילים בסיסי של השפה, כללים ומוסכמות - ומיועד לסייע בצעדיו הראשונים של "תייר" הנכנס לעולם הברידג'...

אם כן, לשחקן הברידג' בתחילת דרכו מכרז הברידג' עלול להישמע כמו סינית. בפוסטים קודמים שלי (יסודות התקשורת בין שותפים, תיאור של חלוקה ו -Forcing/signoff/limit) ביקשתי לנתח את העקרונות של שפת הברידג' - כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקשורת של בני הזוג במכרז הברידג', הנשענת במידה רבה על האסטרטגיה של המכרז (האסטרטגיה הבסיסית במכרזת (הלא תחרותי) בברידג'). הבנת עקרונות אלה, יחד עם אוצר מילים בסיסי (הספר "ברידג' ב- 60 שניות" עמודים 6-27, תקשורת בין השותפים - מוסכמות והמלצות) תסייע לשחקן המתחיל לפתח אוריינטציה בסיסית ובריאה למכרז הברידג'.

בפוסט זה אבקש לנתח את הכרזות צפון דרום לדוגמא של מכרז ברידג' תקין (או לכל הפחות לתרגם את ההכרזות משפת הברידג' לעברית).​ דרום מחלק, מזרח מערב לא מכריזים:

צפון

SQ1065

HK862

DK7

C1082

דרום

SAK64

HQ3

DAQJ98

C63

צפון דרום

1D 1H

1S 2S

3S 4S

pass

1D -

משמעות: 12-22 נק"ג, לפחות שלושה קלפים

סוג הכרזה: מוגבלת

עמודים בספרון: (10, הכרזות פתיחה)

ניתוח: לפותח 16 נקודות וחלוקת יד חצי מאוזנת (הכוללת שני דבלטונים) - לפיכך אינו יכול לפתוח 1NT. עם חמישייה יש לפתוח בסדרה הארוכה ביותר - D. מאחר והשותף בתגובה יכול לקרוא פאס או להכריז, לפי כמות הנקודות בידו - מדובר בכל זאת על הכרזה מוגבלת.

1H -

משמעות: 6+ נקודות, לפחות ארבעה קלפים

סוג הכרזה: מחייבת המשך

עמודים בספרון: (12, הכרזות תשובה)

ניתוח: למשיב יש מעל 6 נקודות ולכן עליו להכריז: מטרתו העיקרית היא מציאת התאמה, מוטב בסדרת מייג'ור. הכרזת 1H בתור תשובה מראה על לפחות ארבעה קלפים בסדרה - ושואפת בראש ובראשונה למצוא התאמה של 4 מול 4 - יש לזכור כי אין זה סביר שלפותח (שפתח ב- 1 מינור) יש יותר מארבעה קלפים בסדרת מייג'ור. כמו כן, מדובר בהכרזת סדרה חדשה על ידי המשיב ולכן היא מחייבת המשך: ההכרזה מצביעה על 6+ נקודות ולכן לא שוללת את האפשרות שלמשיב יש כוח מספק למשחק מלא או לסלם - השותף בתגובה אינו יכול לקרוא פאס.

בנוסף, למשיב יש בחירה האם להכריז רביעייה בספייד או בהארט קודם - במקרים אלה (שתי רביעיות) יש לבחור ברביעייה הזוטרה, או במילים אחרות בהכרזה הנמוכה. ההכרזה הנמוכה כאן (1H) מאפשרת לשותף תמיכה בהארט (2H) או הכרזת 1S, בעוד תשובה של 1S תאפשר תמיכה בסדרה הספייד (2S) אך לא הכרזה של 1H (אלא 2H, שאולי גבוהה מדי) - לפיכך עם שתי רביעיות יש להכריז את הסדרה זוטרה קודם (לא כך המצב עם שתי חמישיות).

1S-

משמעות: 12-17 נקודות, ארבעה קלפים בסדרת הספייד

סוג הכרזה: מוגבלת

עמודים בספרון: (14, הכרזות המשך של הפותח)

ניתוח: דרום ממשיך לחפש התאמה בסדרת המייג'ור השנייה, ספייד. מאחר והפותח לא פתח בסדרה (אין לו חמישה קלפים), והמשיב לא הכריז את הסדרה (גם לו אין חמישה קלפים) הכרזת 1S מראה ארבעה קלפים בדיוק. יש לזכור שהמשיב בהכרזת 1H לא שלל ארבעה קלפים בספייד (אילו היה מכריז 1S האפשרות לארבעה הארטים לא הייתה סבירה במיוחד).

מדובר אמנם בהכרזת סדרה חדשה, אך מצד הפותח - לכן זו אינה שייכת לקבוצת ההכרזות המחייבות המשך, אלא להכרזות המוגבלות. עם זאת, מדובר בהגבלה מסוימת בלבד, כאשר הפותח מראה בין 12-17 נקודות. מדוע הפותח מוגבל ב- 17 נקודות? בהנחה שהפותח שואף להכריז את סדרת הספייד בהזדמנות הראשונה - ההכרזה הגבוהה יותר מ 1S היא 2S , וכאשר הפותח בהכרזת ההמשך "קופץ" ומחליף סדרה הוא מראה לפחות 18 נקודות - הכרזה המכונה Jump Shift (קפיצה+שינוי). לפיכך, אם הפותח הכריז 1S אזי הוא מוגבל ב 17. נדיר שהמשיב יקרא פאס מול הכרזת 1S - אך הדבר אפשרי עם יד חלשה ביותר.

2S -

משמעות: 6-9 נקודות וארבעה קלפים בסדרת הספייד

סוג הכרזה: מוגבלת, הכרזת תמיכה

עמודים בספרון: (15, הכרזות המשך של המשיב)

ניתוח: נמצאה התאמה. הכרזת התמיכה היא הכרזה חשובה למדי, היא מודיעה לשותף -בפעם הראשונה- שנמצאה התאמה בסדרה, שניתן לשקלל נקודות התאמה ושאין צורך לחפש סדרה אחרת. כמו כן, היא מגבילה את ידו של המשיב מבחינת הכוח, כך כל הכרזות התמיכה בברידג' - מדובר בהכרזות מוגבלות - שהשותף יכול להמשיך להכריז בהתאם לכוח ידו. בשל הבחירה בגובה הנמוך אפשרי (2S) ההכרזה מראה את היד החלשה ביותר - ומכיוון שמדובר במשיב אזי מדובר ב 6-9 נקודות (6 נקודות הם המינימום והטווח נסגר ב - 9 נקודות, עם 10 נקודות תבוצע כבר קפיצה או הזמנה למשחק מלא על ידי הכרזת 3S). במקביל, מאחר ומדובר בהכרזת תמיכה אזי למשיב יש מספר קלפים המשלים לשמונה (הפותח הראה ארבעה קלפים - לפיכך למשיב יש ארבעה גם).

3S -

משמעות: 16-17 נקודות

סוג הכרזה: מוגבלת, הכרזת הזמנה

ניתוח: הפותח יודע שהמשחק יהיה בסדרת הספייד מאחר ונמצאה התאמה - השאלה באיזה גובה. על הפותח לשאול את עצמו האם יש אפשרות להכרזת משחק מלא (25 נקודות במשותף), בהתבסס על הכרזת ה- 2S של השותף המראה בין 6 ל- 9 נקודות. לפיכך הפותח במצב זה ישקלל את כוח ידו בנוסף לנקודות התאמה:

עד 15 נקודות יקרא פאס - מאחר ואין שום אפשרות ל 25 נקודות במשותף...

עם 18 נקודות או יותר יכריז משחק מלא - מאחר ומובטח שיש 25 נקודות במשותף

עם 16-17 נקודות הפותח יבצע הכרזת הזמנה - 3S - על מנת לברר האם לשותף יש 6-7 נקודות או 8-9 נקודות

*שימו לב כי אין אפשרות לדיוק מלא בהבטחה כי לצד שלנו יש 25 נקודות בהכרזת המשחק המלא ולעתים נאלץ להכריז משחק מלא גם עם 24 נקודות. יחד עם זאת, השאיפה המרכזית אמורה להיות הכרזת משחק מלא עם 25 נקודות.

ביד זו לפותח 16 נקודות ולכן יכריז 3S. הכרזת ה- 3S אינה מוסיפה דבר על הניקוד המושג באם 2S מוכרז ומבוצע ולכן נחשבת כהכרזה המבקשת להכריז משחק מלא, הכרזת הזמנה. ככל הכרזת הזמנה מדובר בהכרזה מוגבלת - כלומר השותף יכול לקרוא פאס או להמשיך למשחק מלא לפי כוח ידו.

כמו כן, יש להבחין בין הכרזה זו להכרזת תמיכה - נמצאה כבר התאמה ולכן הכרזה של הסדרה שלנו מראה רק על רצון בהכרזת חוזה גבוה יותר. למשל, ה- 3S מצד הפותח אינו מראה על יותר קלפים בסדרת הספייד (מכיוון שמצאנו התאמה) אלא על כמות נקודות (16-17 במקרה זה), הכוללת כבר נקודות התאמה.

4S -

משמעות: 8-9 נקודות

סוג הכרזה: הכרזה סוגרת

ניתוח: למשיב הייתה אפשרות לקרוא פאס או להכריז 4S. הכרזת ה- 3S מצד שותפו ביקשה ממנו להעריך שוב את ידו - במסגרת מה שהכריז עד כה. במילים אחרות, מאחר והמשיב הראה בהכרזתו הקודמת 6-9 נקודות, מבקשת הכרזת ההזמנה לבחון האם מדובר במינימום של הטווח (6-7 נקודות), איתו יקרא המשיב פאס, או במקסימום של הטווח (8-9) איתו יכריז המשיב 4S. מאחר ולמשיב יש 8 נקודות (קרוב יותר למקסימום) יכריז 4S. מדובר בהכרזה סוגרת שאין הגיון להמשיך להכריז אחריה (מאחר והגענו להכרזת המשחק המלא). שימו לב, כאשר המשיב מחליט על ההכרזה - אין הוא שואל את עצמו מה הכרזת שותפו מראה בדיוק- אלא מבין כי מדובר בהכרזת הזמנה למשחק מלא ובוחן האם הוא במקסימום או במינימום של הכרזתו הקודמת.

לעבודת בית - נסו לנתח בצורה דומה את המכרז:

צפון - דרום

1C-1H

1NT-3H

Pass

אפרסם את הניתוח שלי בעתיד...

מורי ברידג' המעוניינים לשווק בקבוצת הברידג' שאותה הם מלמדים - את הספרון "ברידג' ב- 60 שניות" מוזמנים לפנות אלי בפייסבוק או באתר! יום נפלא...


179 צפיות
בינתיים...
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
פוסטים אחרונים
פוסטים ישנים
חפש לפי תגיות
עקבו אחרי
  • Facebook Basic Square
bottom of page