top of page

הכרזות פתיחה

מזרח מחלק

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

?את\ה

תשובות והסברים 

1. ♠1- למזרח 13 נק"ג ולכן יכול לפתוח את המכרז. יש לו חמישייה בסדרת המייג'ור ולכן מתאים לפתיחה בסדרת מייג'ור. עם שתי חמישיות יש להכריז קודם את הבכירה במדרג הסדרות, מבלי להתייחס לאיכות הסדרה (כלומר, על אף שסדרת ה- ♥ איכותית יותר).

 

2. ♣1- למזרח 17 נק"ג אך החלוקה שלו היא חצי מאוזנת (שני דבלטונים). לכן אינו מתאים לפתיחה של 1NT. לפיכך יפתח בסדרתו הארוכה- ♣.

 

3.  פאס- למזרח יש רק 11 נק"ג. אין לו אפשרות להשתמש בחוק ה- 20. רק אם מזרח ב"מושב רביעי" הוא יכול להשתמש בחוק ה- 15 ולפתוח ♠1.

 

4. ♦1- למזרח יש 19 נק"ג עם חלוקה מאוזנת. הוא אינו מתאים לפתיחה של 1NT או 2NT ולכן ייפתח בסדרה. מאחר ואין לו חמישייה ב- ♠/♥ יכריז את המינור הארוך, גם עם שלושה קלפים.

 

5. 1NT - למזרח 16 נק"ג וחלוקה מאוזנת. העדיפות הראשונה היא פתיחה של 1NT (ולא פתיחה בחמישייה).

 

6. ♣1- למזרח 14 נק"ג וחלוקה מאוזנת, אין לו מספיק נק"ג לפתיחה של 1NT. ללא חמישייה יש לפתוח במינור הארוך ומבין שתי שלישיות יש להעדיף פתיחה ב- ♣.

 

7. 2NT – למזרח 20 נק"ג וחלוקה מאוזנת. לכן ייפתח 2NT.

 

8. ♣2- למזרח 23 נק"ג. למזרח גם 9-10 לקיחות (בספירת לקיחות יש להחשיב קלף חמישי, שישי ובמידה מסוימת גם רביעי בסדרה כלקיחות). הפתיחה המלאכותית ♣2 היא החזקה במשחק.

 

9. ♦3- פתיחת "מנע". למזרח 7 קלפים בדאימונד עם סדרה איכותית ו- 6-10 נק"ג. הפתיחה במטרה להפריע ליריבים.

 

10. ♦1 – למזרח 13 נק"ג עם חלוקה לא מאוזנת. ללא חמישייה יש לפתוח בסדרת מינור ומבין שתי רביעיות יש להעדיף את סדרת ה- ♦.

 

11. ♣1- למזרח 15 נק"ג עם חלוקה חצי מאוזנת. לכן אינו יכול לפתוח 1NT. עם חמישייה או יותר יש לפתוח את הסדרה הארוכה, ♣1.

 

12. ♠2- פתיחה "חלשה" (הכרזת "מנע") למזרח 9 נק"ג עם שישה קלפים בספייד וסדרה איכותית. עליו לפתוח ♠2 במטרה להפריע ליריבים.

bottom of page