top of page

הכרזות תשובה לפתיחה חזקה 

מזרח מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה ♣2

תשובות והסברים

1. ♠2 - למשיב 10 נק"ג, יחד עם 23+ של השותף נראה שיש להם סלם. עם זאת, עוד לא ברור האם יש התאמה- המשיב יכריז ♠2 במטרה למצוא התאמה בספייד או בסדרה אחרת. הכרזת ♠2 הינה הכרזה מחייבת למשחק מלא.

 

2. ♦2 – למשיב אין נקודות ולכן עליו להתחיל בהכרזת ♦2- הכרזה מלאכותית אשר מראה 0-7 נק"ג, נראה כי מאוחר יותר יוכל להכריז המשיב את סדרת ה- ♥.

 

3. ♦3- מאחר ו- ♦2 הינה הכרזה המצביעה על 0-7 נקודות ומלאכותית,המשיב אמור להכריז כאן ♦3 (הכרזת קפיצה). כך הוא מראה סדרת דאימונדים אמיתית ו- 8+ נק"ג.

 

4. 2NT – הכרזה המראה 8+ נק"ג וללא חמישייה להכרזה.

מזרח מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 2NT

תשובות והסברים

5. 3NT – למשיב יש 5 נק"ג וללא סדרת מייג'ור. יחד יש להם משחק מלא (20 + 5) ולכן יכריז 3NT.

 

6. ♣3-  עם 6 נק"ג יש משחק מלא וניתן להשתמש במוסכמת סטיימן מול פתיחה ב- 2NT. מוסכמת "סטיימן". שימוש בהכרזת ♣3 במטרה למצוא התאמה ברביעיית מייג'ור (♥)

 

7. ♣4 או ♦6 –למשיב 13 נק"ג ושישיה בסדרת ה- ♦. יחד עם שני הדאימונדים שהשותף מבטיח בפתיחה של NT2 יש להם התאמה ולכן יוסיף נקודות התאמה עבור הקלף הבודד בספייד (2 נקודות בהתאמה של 8 קלפים) – סה"כ 15 נקודות. יחד יש להם 35-37 נקודות ולכן יש אפשרות גם לסלם גדול – לכן המשיב מעוניין לברר שיש את כל האסים והמלכים ויכריז ♣4 גרבר, שאלה על אסים. אפשרות נוספת היא לוותר על הסלם הגדול ולהכריז ישר ♦6.

 

8. 4NT – למשיב יש 12 נק"ג. יחד עם 20-22 נק"ג של שותפו אין בטוח סלם (33 נקודות), ללא סדרה להכרזה המשיב יכריז 4NT – הכרזת הזמנה לסלם, המבקשת מהשותף לקרוא פאס עם מינימום ולהכריז 6 עם מקסימום.

 

9. ♠3 – למשיב 6 נק"ג ועוד נקודות אורך עבור הקלף החמישי בספייד. יש להם יחד משחק מלא אך ברצונו של המשיב לברר האם יש התאמה בסדרת ה- ♠. הכרזת ♠3 מראה חמישה קלפים ומבקשת מהשותף להראות האם יש לו שלושה.

 

10. ♣4 או 6NT – למשיב יש 14 נק"ג ונקודת אורך בסדרת ה- ♣. יש לשותפות בטוח סלם קטן ולכן 6NT מתקבל על הדעת. מי שרוצה לנסות אפשרות של סלם גדול צריך לברר שיש את כל האסים והמלכים על ידי הכרזת מוסכמת ♣4 גרבר.

 

11. ♥4 – למשיב שישה קלפים בהארט ו- 6 נק"ג. יחד יש להם משחק מלא ולכן יכריז ♥4 – כאשר הוא בטוח כי יש התאמה מאחר והפותח הראה חלוקה מאוזנת (דבלטון לפחות בכל סדרה).

 

12. פאס – עם 2 נק"ג אין משחק מלא ואין אפשרות להכריז. יש לקרוא פאס ולקוות לטוב.

bottom of page