top of page

הכרזות המשך אחרי פתיחה חזקה

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה  2

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה ♣2

?את\ה

תשובות והסברים 

1. 2NT- לאחר שהפותח הראה כי יש לו 23 נק"ג או יותר עליו להראות חלוקה. עם חלוקה מאוזנת (5-3-3-2) יש להכריז כעת 2NT. הכרזה שאינה מחייבת המשך והשותף יכול לקרוא פאס (עם נקודה אחת לכל היותר).

 

2. ♥2 – לאחר שהפותח הראה יד חזקה עליו להתחיל להכריז חלוקה (או סדרות). הכרזת ♥2 מראה על לפחות חמישה קלפים ומחייבת המשיך למשחק מלא.

 

3. 3NT – לפותח 26 נק"ג וחלוקה מאוזנת. לכן יכריז לבד את המשחק המלא, 3NT. יש לשים לב כי הכרזת 2NT אינה מחייבת המשך והשותף עלול לקרוא פאס עם יד חלשה במיוחד.

 

4. ♠2 – עם שתי חמישיות יש להתחיל להכריז את החמישייה הבכירה.

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה ♣3

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 2NT

?את\ה

תשובות והסברים 

 

5. ♥3 - המשיב השתמש במוסכמת "סטיימן" - יש לענות עם חמישייה בסדרת המייג'ור כפי שהיינו עונים עם רביעייה, אך שימו לב, ייתכן שלמשיב יש רביעייה בספייד ונשחק בחוזה ללא שליט.

 

6. ♦3 - ללא רביעיות במייג'ור יש להכריז ♦3: הכרזה מלאכותית ומחייבת המשך. המשיב ייקבע את גובה וכינוי החוזה.

 

7. ♥3 - עם שתי רביעיות במייג'ור על הפותח לענות את הזוטרה במדרג הסדרות.

 

8. ♠3 - רביעייה בספייד.

bottom of page