top of page

הכרזת התערבות

הכרזת פתיחה 1

צפון מחלק

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

?את\ה

תשובות והסברים 

היריב, צפון, פתח את המכרז. יש להשתמש בכללי התערבות. אל תתבלבלו עם כללי הכרזת פתיחה!

1. ♠1- הכרזת התערבות בסדרה בגובה 1 מראה 9-17 נקודות, סדרה של חמישייה איכותית (עם שני מכובדים). ידו של מזרח מתאימה להכרזה זו.

 

2. ♥1 – הכרזת התערבות בגובה 1 מראה 9-17 נקודות, סדרה של חמישה קלפים איכותית. יש לשים לב כי אין להכריז ♥2 (הכרזת ♥ בקפיצה) במחשבה שמדובר באוברקול, בשל הקפיצה מדובר בהכרת הפרעה, המראה על ניקוד נמוך.

 

3. כפל (X) – עם 13 נק"ג וחלוקה מושלמת לכפל הוצאה: קוצר בסדרתם (♦) ואורך שווה בשאר הסדרות (בעיקר בסדרות המייג'ור שלא הוכרזו) ללא סדרה ארוכה, הכרזת כפל הינה מתבקשת. כל הכרזה שיציע השותף מתאימה למכפיל כאן.

 

4. פאס – עם 12 נק"ג לפעמים יש לקרוא פאס במצב תחרותי – אם היד אינה מתאימה וסיכויי ההתאמה נמוכים למדי, כמו ביד זו. אין למתערב סדרה ארוכה של חמישייה להכרזה, כמו כן יש לו קוצר באחת מסדרות המייג'ור שלא הוכרזו (♥) ולכן אינו יכול לקרוא כפל. לכן יקרא פאס. לעיתים ניתן להכריז בסיבוב הבא.

 

5. כפל (x) – עם 17 נק"ג ויד מאוזנת ניתן לחשוב שההכרזה הנכונה היא 1NT. אך ה- Q דבלטון בדאימונד אינה עוצר מספק (Q שלישית נחשבת לעוצר כי יכולה להישאר אחרי משחק של ה AK של היריב) ולכן יקרא כפל.

 

6. ♠2 – הכרזת סדרה בקפיצה הינה במשמעות של הפרעה. הכרזה בגובה 2 מראה, כמו בפתיחה, 6-10 נק"ג עם שישה קלפים ושני מכובדים לכל הפחות.

 

7. פאס – למתערב יש 13 נק"ג אך שוב נאלץ לקרוא פאס. הפעם הדבר נראה מוצדק מכיוון שהסדרה היחידה בידו היא של היריב (♦).

 

8. פאס – למתערב אמנם חמישייה בקלאב אך כדי להכריזה עליו לעלות לגובה 2: הכרזת סדרה בהתערבות בגובה 2 מראה 12-17 נק"ג ולכן עליו לקרוא פאס.

 

9. ♣3 – הכרזת קפיצה לגובה 3 הינה כמו הכרזת הפרעה ומראה 7 קלפים בסדרת ההפרעה עם 6- 10 נק"ג.

 

10. כפל (x 19 נק"ג ושישה קלפים בספייד. היד חזקה מדי להכרזת סדרה בהתערבות (אוברקול, המוגבל ב- 17 נק"ג). במקרה זה יש "להתחפש" לכפל "הוצאה" בסיבוב הראשון. בסיבוב הבא יכריז את סדרת ה-♠. מהלך זה מכונה "כפל גדול".

 

11.♣2 – עם 14 נק"ג וסדרה אורכה ואיכותית ניתן להכריז ♣2, הכרזת התערבות בגובה 2 המראה 12-17 נקודות וסדרה ארוכה ואיכותית.

 

12. כפל (x)- עם 19 נק"ג לא ניתן להכריז 1NT. לכן יש להתחפש לכפל הוצאה ולאחר מכן יוכרז ה- NT. מהלך זה מכונה "כפל גדול".

bottom of page