top of page

הכרזות תשובה להכרזת התערבות

הכרזת פתיחה ♣1

צפון מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת התערבות 1

תשובות והסברים

השותף, מזרח, מראה לפחות 5 קלפים בהארט עם 9-17 נקודות גבוהות. ההכרזה אינה מחייבת המשך. 

1. ♥2- עם 9 נק"ג והתאמה בסדרת ה- ♥ של השותף יש לתמוך בגובה הנמוך ביותר.

 

2. פאס- למשיב אמנם יש סדרה להכרזה אך בתשובה להכרזת התערבות יש לענות עם 9 נקודות, ולא 7.

 

3. 1NT -הכרזה המראה על 9-11 נק"ג, ללא תמיכה ועוצר בסדרת היריב.

 

4. ♠1 – הכרזה המראה על חמישה קלפים בספייד ולכל הפחות 9 נקודות. מדובר על הכרזה מחייבת המשך (הכרזת סדרה חדשה מצד המשיב) ולכן אין צורך "לקפוץ" ל- ♠2.

 

5. ♥3 – למשיב יש 9 נק"ג, בנוסף לקלף הבודד בספייד יש לו 11 נקודות (בודד בהתאמה של שמונה קלפים הוא שתי נקודות).

 

6. ♣2- למשיב יש 9 נק"ג. יחד עם נקודות התאמה יש לו 13 (3 נקודות עבור קלף בודד בתשעה שליטים ועוד נקודה עבור השליט התשיעי. לכן המשיב יכריז קיוביד – הכרזת סדרת היריב בתור הכרזה המראה התאמה בסדרת השותף ו- 13+ נקודות. מדובר על הכרזה מלאכותית ומחייבת המשך.

 

7. 1NT – לא ניתן להכריז את סדרת ה- ♣ מאחר וזו סדרת היריב. הכרזת סדרת ה- ♣ תתפרש בתור הכרזה שאינה טבעית ומראה התאמה בסדרת ההתערבות. לפיכך יש להכריז NT לפי כמות הנקודות.

 

8. ♠1 – הכרזה המראה חמישה קלפים בספייד ולפחות 9 נקודות. מכיוון שמדובר על הכרזת תשובה אין צורך בשני מכובדים כמו בהכרזת ההתערבות.

 

9. ♦2 – הכרזה המראה על 12+ נקודות ולפחות חמישה קלפים בסדרת ה- ♦. הכרזה מחייבת המשך (הכרזת סדרה חדשה מצד המשיב).

 

10. 3NT – למשיב יש 16 נק"ג, יחד עם התשע שהראה שותפו יש להם משחק מלא. יש בידו עוצר בסדרת ה- ♣ וללא אפשרות למשחק במייג'ור, לפיכך יכריז 3NT.

 

11. ♥4 (או ♣2)– למשיב 11 נק"ג ובתוספת נקודות התאמה יש לו 18 נקודות סה"כ (2 נקודות עבור שליט עשירי ו- 5 נקודות עבור חוסר מעל לתשעה שליטים). ניתן להכריז עם יד זו משחק מלא או קיוביד, ואח"כ יוכרז משחק מלא.

 

12. 2NT – ללא התאמה או סדרת מייג'ור על המשיב עם 14 נק"ג ועוצר בסדרת היריב לבצע הכרזת הזמנה ב- NT.

bottom of page