top of page

הכרזות תשובה לכפל הוצאה

הכרזת פתיחה 1

צפון מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת כפל

תשובות והסברים

השותף, מזרח, הכריז כפל הוצאה: 12+ נקודות גבוהות, קוצר בסדרת היריב, דאימונד, 3-4 קלפים בשאר הסדרות.

 

1. ♠4 – למשיב יש שישה קלפים בספייד, לאחר שהמתערב קרא כפל הוא מבטיח לפחות 3 קלפים בכל מייג'ור שלא הוכרז (♥/♠). כלומר, יש התאמה. למשיב יש 10 נק"ג, ובתוספת נקודות התאמה 14 (נקודה עבור שליט תשיעי ו- 3 נקודות עבור קלף בודד בהתאמה של תשעה שליטים). שימו לב שהכרזת ♠ בגובה נמוך יותר אינה מחייבת המשך והשותף עלול לקרוא פאס.

 

2. 1NT – למשיב יש 8 נק"ג עם סדרת ♦ (סדרת היריב). לפיכך, ידו נחשבת ליד שמעדיפה לשחק בללא שליט, כאשר סדרת ה- ♦ משמשת למעשה כעוצר.

 

3. ♥1 – כאשר למשיב יש פחות מ- 7 נקודות הוא חייב לענות למרות הכל, אחרת הכפל של השותף יהפוך למעניש (והחוזה יהיה ♦1 עם כפל) – תשובת ברירת המחדל במצבים אלה היא הכרזת סדרתו הארוכה של המשיב בגובה הנמוך ביותר.

 

4. ♦2- קיוביד. למשיב יש מספיק נקודות להכרזת משחק מלא (13 + ה- 12 שהבטיח המתערב עבור הכפל). יחד עם זאת, אינו בטוח האם יש התאמה בסדרת ה- ♠ או שהמשחק יהיה ללא שליט. שימו לב, כי הכרזת ♠1 או ♠2 או ♠3 אינן הכרזות מחייבות המשך אלא מוגבלות בניקוד – השותף עלול לקרוא פאס. הקיוביד מודיע לשותף כי יש משחק מלא וכעת יש להכריז סדרות ולמצוא את סוג המשחק המלא, בהמשך תוכרז סדרת ה- ♠.

 

5. ♥2 – הכרזת סדרה ב"קפיצה" מול הכפל של השותף מראה על יד מזמינה (8) 9- 11 נקודות עם לפחות ארבעה קלפים. השותף יקרא פאס עם מספר נקודות מינימלי להכרזתו (12-14).

 

6. 3NT– למשיב יש 13 נק"ג, ללא סדרה להכריז ועוצר בסדרת היריב (♦) – עליו להכריז מייד 3NT מאחר ויחד עם שותפו יש להם 25 נקודות ומספיק להכרזת משחק מלא. הכרזת 1NT או 2NT מראות מספר נקודות מוגבל והשותף עלול לקרוא פאס.

 

7. ♣2- ללא נקודות על המשיב להכריז משהו על מנת שלא להפוך את הכפל של השותף למעניש. הכרזת הברירת מחדל היא הסדרה הארוכה בגובה הנמוך ביותר. סדרת ה- ♣ תוכרז בגובה 2 (לא ניתן להכריזה בגובה 1).

 

8. ♥2 – הכרזת "קפיצה" בסדרה מראה על יד הזמנתית (8) 9-11 עם לפחות 4 קלפים בהארט.

 

9. 2NT – למשיב יש 11 נק"ג (הכרזת הזמנה מול 12+ של השותף) עם עוצר בסדרת היריב (♦), סדרת ה- ♣ אטרקטיבית פחות להכרזה ולכן עדיף להזמין בהכרזת NT.

 

10. ♣3 – למשיב 9 נק"ג ועוד 2 נקודות אורך עבור הקלף החמישי והשישי בקלאב (סה"כ 11) – לכן המשיב יבצע הכרזת הזמנה – "קפיצה" בסדרתו הארוכה. שימו לב כי הכרזת ♣2 אינה קפיצה (כי לא ניתן להכריז ♣1).

 

11. ♦2 – קיוביד. למשיב יש 13 נק"ג ולכן יכול להכריז משחק מלא מול 12+ שהבטיח השותף. אף על פי כן אינו יכול להחליט האם משחק ב- ♥ או ב- ♠ הוא הנכון. לצורך בירור על מידע נוסף יכריז את סדרת היריב (קיוביד) – הכרזה המודיעה כי יש משחק מלא ומבקשת מידע נוסף.

 

12. 3NT – למשיב יש 14 נק"ג (ועוד 2 נקודות אורך עבור הקלאב החמישי והשישי), יחד עם ה- 12+ שהבטיח שותפו יש להם משחק מלא. מאחר ויש בידו של המשיב עוצר בסדרת היריב (♦) ומשחק בסדרת ה- ♣ אינו אטרקטיבי בדרך כלל, יכריז ישר 3NT. שימו לב כי הכרזת ♣2 או ♣3 אינן מחייבות המשך והמתערב יכול לקרוא פאס עם יד מינימלית.

bottom of page