top of page

הכרזות המשך אחרי התערבות

הכרזת פתיחה ♣1

צפון מחלק

הכרזת תשובה 1

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת התערבות 1

?את\ה

תשובות והסברים 

השותף, מערב, מראה לפחות 5 קלפים בהארט ו- 9+ נקודות גבוהות. 

1. ♠1 – הכרזה זו אינה מראה חמישה קלפים מאחר וזו סדרתו השנייה של המכריז (אם היו חמישה קלפים היה מכריזה בסיבוב הראשון).

 

2. ♦3 – הכרזת חזרה על סדרתו של המתערב מראה שישה קלפים לפחות. הכרזת הקפיצה מראה על הכרזת התערבות בינונית (13-14 נקודות).

 

3. ♥3 – למתערב יש תמיכה בסדרת המשיב – אשר בתגובה להכרזת התערבות מראה חמישה קלפים לפחות (ולא ארבעה כרגיל) לכן יבצע הכרזת תמיכה בסדרת ה- ♥. בידו 12 נק"ג ובתוספת נקודות התאמה 14 (2 עבור הקלף הבודד בספייד בהתאמה של שמונה קלפים) – לפיכך ייבצע הכרזת הזמנה למשחק מלא עם הכרזת קפיצה (הוא מראה טווח בינוני של ההתערבות – 13-14 נקודות).

 

4. 3NT – למתערב יש 16 נק"ג, יחד עם ה- 9 נקודות שהראה שותפו בהכרזת התשובה ♥1 יש להם משחק מלא. אין טעם להראות קלף נוסף בסדרת ה- ♦ מאחר והמשחק יהיה ב- NT3, עם זאת נחוץ עוצר בסדרת היריב (♣). יש לשים לב כי הכרזה אחרת מצד המתערב עלולה לגרור פאס מהמשיב ולכן עם מקסימום יש צורך בהכרזת המשחק המלא מייד.

הכרזת פתיחה ♣1

צפון מחלק

הכרזת תשובה 1

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת התערבות כפל

?את\ה

תשובות והסברים

1. פאס- למתערב יש 14 נק"ג, מינימום יחסית למה שהבטיח בכפל. גם החלוקה שלו אינה טובה במיוחד (ללא קלף בודד או התאמה של ארבעה עם השותף). הכרזה של ♠1 מצידו תראה עכשיו "כפל גדול" – 17+ נקודות עם חמישה או יותר קלפים בספייד. כמו כן, יש לזכור כי ה- ♥1 של השותף מוגבל ב- 8 נקודות ואינו מחייב המשך.

 

2. ♠1 – "כפל גדול". המתערב מראה כי יש לו למעשה אוברקול מחוזק בספייד: 17+נקודות עם לפחות חמישה קלפים בספייד.

 

3. ♥2 – למתערב יש 15 נק"ג, יחד עם נקודות התאמה יש לו 17 (קלף בודד בהתאמה של שמונה קלפים זו תוספת של 2). בכל מקרה מדובר על הכרזת תמיכה מינימלית אל מול תשובה חלשה של ♥1.

 

4. פאס – עם 14 נק"ג וחלוקה מאוזנת המתערב מינימלי להכרזתו ולא יכריז בשנית. הכרזה של 1NT כעת תראה "כפל גדול"- 18-19 נק"ג.

 

5. 1NT – "כפל גדול". הכרזה שמראה 1NT מחוזק, כלומר 18-19 נק"ג, יד מאוזנת עם עוצר בסדרת היריב – הכרזה של 2NT כעת הייתה מראה 20-22 נק"ג. חשוב לזכור כי מדובר במשיב שמוגבל ב- 8 נקודות, כלומר 0 נקודות ייתכנו בהחלט בידו.

 

6. פאס – למרות ההתאמה בסדרת ה- ♥ אין למתערב בכפל יד מספיק טובה כדי להכריז בשנית.

 

7. ♦2- "כפל גדול" הכרזה שמראה אוברקול מחוזק בדאימונד – לפחות חמישה קלפים ו – 17+ נקודות.

 

8. ♣2 – קיוביד. הכרזה שמראה על 23+ נקודות. מחייבת המשך ומלאכותית. שימו לב שהמתערב עדיין לא מצא התאמה.

bottom of page