top of page

הכרזות תשובה לפתיחה /♦1

מזרח מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

תשובות והסברים 

1. ♥1- למערב 9 נק"ג ובתור משיב לפתיחה של ♦1 עליו לשאוף להכריז סדרה חדשה, מבין שתי רביעיות יש להכריז את הזוטרה במדרג הסדרות- ♥. בהכרזת סדרה חדשה יש להעדיף כמות קלפים על פני איכות הסדרה (ה- ♠ איכותי יותר).

 

2. ♠1- למערב 7 נק"ג ו- נקודת אורך אחת (עבור סדרת ה-♥), סה"כ 8 נקודות. מבין שתי חמישיות עליו להכריז את הבכירה במדרג הסדרות- ♠. שוב, בהכרזת סדרה חדשה יש להעדיף כמות קלפים על פני איכות הסדרה (ה- ♥ איכותי יותר).

 

3. ♣2 - למערב יש 17 נק"ג ו- 2 נקודות אורך (עבור סדרת ה- ♣): סה"כ 19 נקודות, משחק מלא בטוח ואפשרות לסלם. אך מערב חייב לזכור כי הוא המשיב ולא הפותח. הכרזת סדרה חדשה בגובה הנמוך ביותר (לא ניתן להכריז ♣1) מחייבת המשך הכרזה ודורשת מהשותף תיאור נוסף של היד.

4. ♠1 - למשיב 8 נק"ג ו- 2 נקודות אורך (עבור סדרת ה- ♣). סה"כ 10 נקודות. על פי כלל על שחקן להכריז את סדרתו הארוכה קודם, אלא אם הכרזת סדרתו הארוכה מראה כמות נקודות שאין לו - למשל ביד זו הכרזת ה- ♣ בגובה 2 (לא ניתן להכריז בגובה 1) תראה 11+ נקודות.

 

5. ♦3- למשיב 10 נק"ג ו- נקודת התאמה אחת (תשעה שליטים ב- ♦), סה"כ 11 נקודות. עליו לתמוך בגובה 3 - הכרזה הזמנה למשחק מלא.

 

6. פאס- למערב אין 6 נק"ג לתשובה.

 

7. 3NT - למערב יש 15 נק"ג ללא סדרה להכרזה. יחד יש לשותפות לפחות 27 נק"ג. מספיק להכרזת משחק מלא ב- NT. שימו לב הכרזת 1NT או 2NT אינן מחייבות המשך ומצביעות על פחות נק"ג- השותף עלול לקרוא פאס.

 

8. ♠1- למערב 15 נק"ג וחלוקה מאוזנת. הכרזת רביעייה במייג'ור היא עדיפות עליונה למשיב, במטרה למצוא התאמה. הכרזת סדרה חדשה מחייבת המשך, לכן אל למערב, עם כמות נקודות מספיקה למשחק מלא, לדאוג לגבי קריאת פאס מצד השותף וסיום המכרז.

 

9. ♥1 - למערב 10 נק"ג ונקודת אורך אחת בסדרת ה- ♦, סה"כ 11 נקודות. ניסיון למציאת התאמה במייג'ור עדיף על תמיכה בסדרת מינור. אם לא ימצאו התאמה בסדרת ה- ♥ יוכל מערב לחזור לסדרת ה- ♦. מדובר על הכרזת מחייבת המשך.

 

10. ♣2 - למערב 13 נק"ג, ללא נקודות אורך (סדרת הקלאב אינה איכותית). עם מספיק נקודות יש להכריז את הסדרה הארוכה קודם. לאחר מכן יוכל מערב להכריז את סדרת ה- ♥.

 

11. 1NT - למערב 7 נק"ג ו- 3 נקודות אורך עבור סדרת הקלאב. סה"כ 10 נקודות. אין למערב מספיק נק"ג כדי להכריז ♣2 (דרוש 11+). הכרזת תשובה של 1NT אינה מבטיחה חלוקה מאוזנת.

 

12. 2NT - למערב 11 נק"ג ללא סדרה להכריז. לכן יכריז 2NT- הכרזת הזמנה למשחק מלא. 

bottom of page