top of page

הכרזות תשובה לפתיחה ♥/1

מזרח מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

תשובות והסברים 

1. 3NT - למערב 13 נק"ג ללא סדרה להכרזה. יחד עם שותפו יש להם 25 נק"ג לפחות - מספיק להכרזת משחק מלא. שימו לב כי הכרזת 1NT או 2NT אינן מחייבות המשך ומצביעות על פחות נק"ג- השותף עלול לקרוא פאס.

 

2. 1NT - למערב 8 נק"ג. לא ניתן להכריז את סדרת ה- ♦ מכיוון שיש צורך לעלות לגובה 2, הכרזת המבטיחה 11 נקודות לכל הפחות.

 

3. ♥2 - הכרזת תמיכה בסדרת מייג'ור קודמת לכל (גם ל- ♠1). המשיב יתמוך לפי נקודות: הכרזת ♥2 מראה 6-9 נקודות.

 

4. פאס - למשיב 4 נק"ג בלבד.

 

5. ♥4- למערב התאמה ב- ♥ ו- 9 נק"ג. למשיב גם נקודות התאמה: 2 עבור עשרה שליטים ו- 3 נקודות עבור קלף בודד בהתאמה מעל לתשעה שליטים, סה"כ 14 נקודות והכרזת משחק מלא.

 

6. ♣2- למערב 13 נק"ג ו- 2 נקודות אורך עבור סדרת ה- ♣. לפיכך עליו להכריז את הסדרה הארוכה בגובה הנמוך ביותר -♣2. הכרזה מחייבת המשך ומראה 11+ נקודות עם חמישה קלאבים לפחות.

 

7. ♥3- למערב תמיכה ב- ♥ והיא עדיפה על הכרזת סדרה חדשה (♦). למערב יש 9 נק"ג ו- 2 נקודות התאמה עבור קלף בודד בהתאמה של 8 קלפים, סה"כ 11 נקודות והכרזת הזמנה של ♥3.

 

8. 2NT - למערב 11 נק"ג ללא סדרה להכרזה. הכרזת 2NT מראה 11-12 נק"ג והיא הכרזת הזמנה.

 

9. ♥2 - למערב התאמה ב- ♥ עם 10 נק"ג, אך עליו להחסיר נקודה עבור חלוקה ללא כוח חיתוך (4-3-3-3)

 

10. ♦2- למערב התאמה ב- ♥ ו- 16 נק"ג. עם יד כזו חזקה יש אפשרות להכרזת סלם ולכן יכריז בשלב ראשון סדרה חדשה, הכרזה המחייבת המשך מצד השותף, ולאחר מכן יתמוך בסדרת ה- ♥.

 

11. ♠1 - למערב 14 נק"ג ו- 2 נקודות אורך עבור סדרת ה- ♠, סה"כ 16 נקודות. במקרים אלה יש להכריז את הסדרה הארוכה בגובה הנמוך ביותר בתור הכרזה המחייבת המשך.

 

12. ♦2 - למערב 13 נק"ג, כאשר יש מספיק נקודות יש להכריז את הסדרה הגבוהה קודם. הכרזת ♦2 מחייבת המשך ומראה על לפחות 11 נק"ג, בהמשך יראה מערב את סדרת ה- ♠.

bottom of page