top of page

הכרזת המשך של המשיב (א')

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה 1

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

הכרזת המשך 1

תשובות והסברים 

השותף, מזרח, מראה יד עם לפחות 4 דאימונדים ו- 4 ספיידים. לשותף יש בין 12-17 נקודות גבוהות. ההכרזה אינה מחייבת המשך.

1. ♥2 - למערב 7 נק"ג ולכן יכריז לחוזה חלקי. הכרזת חזרה מראה על שישה קלפים לפחות בסדרה.

 

2. 3NT - למערב 13 נק"ג, יחד עם ה- 12 שהבטיח השותף יש להם משחק מלא. ללא התאמה יש להכריז מיד 3NT. יש לשים לב כי הכרזת NT בגובה נמוך יותר מראה על פחות נק"ג ואינה מחייבת המשך - השותף עלול לקרוא פאס.

 

3. ♦2 - למערב 8 נק"ג ולכן יכריז לחוזה חלקי. בחוזה חלקי יש להעדיף משחק בשליט עם התאמה, גם אם המדובר בסדרת מינור. שימו לב, בהכרזת ההמשך ניתן לתמוך בסדרת מינור עם ארבעה קלפים בלבד.

4. 2NT - למערב 12 נק"ג ללא סדרה להכריז. יחד עם ה- 12 שהראה השותף אין זה מספיק למשחק מלא ולכן יש לבצע הכרזת הזמנה ב-  2NT.

 

5. ♠2 - למערב 9 נק"ג ולכן יכריז לחוזה חלקי. עם התאמה בסדרת הספייד יכריז בגובה הנמוך ביותר.

 

6. ♥4 - למערב 13 נק"ג, יחד עם ה- 12 שהראה השותף הוא מתאים להכרזת משחק מלא. למערב שבעה קלפים בהארט בסדרה חצי סגורה, לכן אינו זקוק להתאמה ויכריז מייד ♥4. שימו לב שהכרזת ♥2 או ♥3 מראות על פחות נקודות ואינן מחייבות המשך- השותף עלול לקרוא פאס.

 

7. 1NT - למערב 8 נק"ג ולכן יכריז לחוזה חלקי.  ללא התאמה או סדרה להכרזה, יכריז 1NT.

 

8. ♦3 - למערב 11 נק"ג ולכן עליו לבצע הכרזת הזמנה. ניתן לתמוך עם ארבעה קלפים במינור בהכרזת ההמשך.

 

9. ♠4 – עם 14 נק"ג, יחד עם ה- 12 לפחות של השותף והתאמה בסדרת ה- ♠ יש להכריז משחק מלא.

 

10. ♠3 - למערב 11 נק"ג והתאמה בסדרת ה- ♠. מול 12 לפחות שהבטיח השותף הוא מתאים להכרזת הזמנה למשחק מלא.

 

11. ♥3 - למערב 10 נק"ג ושבעה קלפים בהארט. לפיכך ידו מתאימה להכרזת חזרה (המראה שישה קלפים לפחות בסדרה) והזמנה (המראה 10-12 נקודות).

 

12. ♣2 - למערב אין הכרזה ברורה, אך עם 16+ נקודות בתור משיב עליו למצוא הכרזה מחייבת המשך (סדרה חדשה), כאשר אין הכרזה מתאימה כזו (בידו 3 קלאבים בלבד) עליו להתחזות ובכל זאת להכריז ♣2. בהמשך ניתן להוסיף כאן מוסכמה מורכבת בשם: "סדרה רביעית מחייבת משחק מלא" (4th suit forcing).

 

 

bottom of page