top of page

הכרזת המשך של המשיב (ב')

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה 1

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

הכרזת המשך 1NT

תשובות והסברים 

השותף, מזרח, מראה 4 קלפים בדאימונד, חלוקה מאוזנת עם 12-14 נקודות גבוהות. השותף שולל 4 קלפים בספייד. ההכרזה אינה מחייבת המשך.

1. ♦2- למערב יש 8 נק"ג - עליו להכריז לחוזה חלקי. בכל מקרה, בחוזה חלקי עדיף לשחק בשליט עם התאמה מאשר בללא שליט, גם אם המדובר בסדרת מינור. מדובר על הכרזה סוגרת המשך.

 

2. 3NT - למערב 13 נק"ג, יחד עם ה- 12 שהבטיח השותף יש להם משחק מלא. ללא התאמה יש להכריז מייד 3NT. יש לשים לב כי הכרזת NT בגובה נמוך יותר מראה על פחות נק"ג ואינה מחייבת המשך - השותף עלול לקרוא פאס.

 

3. ♠2 - למערב 6 נק"ג ולכן מכריז לחוזה חלקי. הכרזת החזרה מראה שישה קלפים בספייד ועדיפה מאחר והשותף הראה יד מאוזנת (מבטיח דבלטון בספייד ולכן התאמה בסדרה). מדובר על הכרזה סוגרת המשך.

 

4. ♠4 - למערב 13 נק"ג ושישה קלפים ב- ♠. יחד עם ה- 12 שהכריז שותפו יש להם משחק מלא. כמו כן, הכרזת ה- 1NT של מזרח מראה על חלוקה מאוזנת ולפיכך מבטיחה דבלטון ב-♠. לכן יש להם התאמה וההכרזה הנכונה היא ♠4, הכרזה סוגרת המשך.

 

5. ♥4 (♥3 יתקבל גם)- הכרזה קשה. למערב 13 נק"ג, מספיק טוב להכרזת משחק מלא מול ה- 12 של שותפו. לאור הכרזת ההמשך של 1NT מצד מזרח ברור למערב כי יש התאמה באחת מסדרות המייג'ור (לא ייתכנו שני דבלטונים). מדובר על הכרזה המבקשת מהשותף לבחור בין שתי הסדרות ע"י קריאת פאס (בחירה ב- ♥) או הכרזת ♠4 (בחירה ב- ♠). יש לשים לב כי מקובל לשחק שהכרזת ♥2 מצד המשיב אינה מחייבת המשך.

 

6. ♠6- למערב 18 נק"ג עם שישה קלפים בספייד. מול השותף שמבטיח 12-14 נק"ג וחלוקה מאוזנת יש התאמה ויש ניקוד מספיק להכרזת סלם ב- ♠ (לאחר הוספת נקודות התאמה עבור הקלף הבודד בקלאב).

 

7. 4NT - למערב 19 נק"ג ללא סדרה להכרזה. מול 12-14 נק"ג של מזרח הם קרובים להכרזת סלם בללא שליט. הכרזת ה- 4NT בתגובה ל- 1NT הינה הכרזת הזמנה (ולא הכרזת שאלה על אסים התקפה בתגובה להכרזת סדרה) - ההכרזה דורשת מהפותח עם מינימום לקרוא פאס ועם מקסימום להמשיך לסלם.

 

8. ♦3 - למערב 10 נק"ג ולכן עליו לבצע הכרזת הזמנה. עם התאמה ב- ♦ יש להכריז ♦3.

 

9. פאס - למערב 9 נק"ג ללא סדרה להכרזה. יחד עם ה- 12-14 נק"ג שהראה שותפו אין להם משחק מלא. יש לעצור נמוך ככל האפשר.

 

10. 2NT - למערב 11 נק"ג ללא סדרה להכרזה. מול 12-14 נק"ג שהראה הפותח עליו לבצע הכרזת הזמנה על מנת לברר האם הוא במקסימום (הכרזת 3NT) או במינימום (קריאת פאס).

 

11. ♠3 - למערב 11 נק"ג ושישה קלפים בספייד. מול הכרזת המשך של 1NT יש להם התאמה (חלוקה מאוזנת, מבטיח דבלטון). על מערב לבצע הכרזת חזרה (כדי להראות 6 קלפים בספייד) והזמנה (כדי להראות 10-12 נקודות).

 

12. ♦6 - למשיב 15 נק"ג ועוד 5 נקודות התאמה: 2 עבור עשרה שליטים ו- 3 עבור קלף בודד עם עשרה שליטים, סה"כ 20 נקודות ומספיק להכרזת סלם בשליט. סלם במינור הינו אטרקטיבי כשאר הסלמים. שימו לב, ניתן גם להכריז ♣4 (גרבר) כשאלה על אסים (אחרי הכרזת 1NT) במטרה לבדוק שאין ליריבים שני אסים.

bottom of page