top of page

הכרזת המשך של המשיב (ג')

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה 1

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה ♣1

הכרזת המשך ♣3

תשובות והסברים 

השותף, מזרח, מראה לפחות 6 קלפים בקלאב עם 15-17 נקודות גבוהות. השותף שולל 4 קלפים בהארט או ספייד. ההכרזה אינה מחייבת המשך.​

1. פאס- למשיב 7 נק"ג. יחד עם 15-17 נקודות שהבטיח השותף עבור הכרזת הקפיצה ל- ♣3 אין להם משחק מלא. עם התאמה ב- ♣ על המשיב להיות שמח עם החוזה.

 

2. 3NT- למשיב 12 נק"ג. יחד עם ה- 15-17 נקודות של השותף יש להם משחק מלא. במקרה של יד מאוזנת יש להעדיף את החוזה של 3NT על פני ♣5.

3. ♥4- למשיב 11 נק"ג. יחד עם ה- 15-17 נקודות של השותף יש להם משחק מלא – אין ביטחון בהתאמה ב- ♥ ולכן על המשיב להחזיק סדרה מצוינת (לרוב סגורה או חצי סגורה).

 

4. ♣5- למשיב 8 נק"ג. לאחר הוספת נקודות התאמה יש לו 13 נקודות (3 נקודות עבור הקלף הבודד בהתאמה של 9 קלפים ועוד 2 נקודות עבור השליט העשירי). יחד עם 15-17 נקודות שהראה שותפו יש להם משחק מלא. במקרה זה, מאחר ונראה כי היד מתבססת במידה רבה על כוח חיתוך ניתן להעדיף את החוזה במינור, ♣5.

 

5. ♣6 – למשיב 11 נק"ג. לאחר תוספת נקודות התאמה יש לו 18 נקודות (5 נקודות עבור החוסר ב- תשעה שליטים ושתי נקודות נוספות עבור השליט העשירי). יחד עם 15-17 נקודות שהראה שותפו יש להם יחד 33 נקודות – סלם. למשיב יש חוסר ושני אסים. לכן אין סכנה להפסד של שני אסים והוא יכול להכריז ישר ♣6.

 

6.  4NT- למשיב 15 נק"ג. לאחר תוספת נקודות התאמה יש לו 19 נקודות (3 נקודות עבור הקלף הבודד בהתאמה של תשעה שליטים ונקודה נוספת על השליט התשיעי). יש לו שני אסים ולכן ישתמש בהכרזת שאלה על אסים, בלקווד, כדי לברר האם לשותף יש לפחות אס אחד.

bottom of page