top of page

הכרזת תשובה לפתיחה 1NT

מזרח מחלק

?את\ה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1NT

תשובות והסברים 

1. ♥3 – למשיב 11 נק"ג (ונקודת אורך עבור הקלף החמישי בסדרת ה- ♥). יחד עם ה- 15-17 נק"ג שהראה שותפו בפתיחה של NT1 יש להם 26 נק"ג יחד ואפשרות להכריז משחק מלא. עם חמישה קלפים בהארט המשיב אינו בטוח שיש התאמה בסדרה ולכן יכריז ♥3 – הכרזה שמחייבת המשך למשחק מלא ומראה חמישה קלפים בסדרה. הפותח יכריז 3NT ללא תמיכה ו- ♥4 עם תמיכה.

 

2. 3NT - למשיב 10 נק"ג (ושתי נקודות אורך עבור הקלף החמישי והשישי בסדרת ה- ♦). יחד עם ה- 15-17 נק"ג שהראה שותפו בפתיחה 1NT יש להם משחק מלא יחד. עם ידיים יחסית מאוזנות אין טעם לשחק ♦5 - במקרים כאלה יש להכריז 3NT (אפילו לא להראות את סדרת ה- ♦).

 

3. ♠2 – עם 4 נק"ג המשיב יודע כי אין לשותפות משחק מלא. יחד עם זאת, עדיף להכריז חוזה חלקי בשליט כאשר יש התאמה. עם שישה קלפים בספייד המשיב יודע כי יש התאמה ב- ♠. הכרזת ה- ♠2 הינה הכרזה סוגרת המשך!

 

4. ♣2 – למשיב 10 נק"ג (ו- 2 נקודות אורך עבור הקלף החמישי והשישי בדאימונד). כאשר למשיב יש רביעייה בסדרת המייג'ור עם לפחות 8 נקודות עליו להתחיל תמיד בהכרזת סטיימן - ♣2. לאחר שהפותח יענה יכול המשיב להכריז את סדרת ה- ♦.

 

5. ♣2 – למשיב 11 נק"ג . עם רביעייה בסדרת המייג'ור יעדיף המשיב את מוסכמת ה"סטיימן" תחילה.

 

6. 4NT – למשיב 16 נק"ג. יחד עם ה- 15 נק"ג של שותפו אין להם סלם, אך יחד עם 17 נק"ג יש להם 33 נק"ג וסלם. מאחר ונראה כי המשחק יהיה בללא שליט על המשיב להכריז הכרזת הזמנה לסלם, 4NT.

 

7. 6NT- עם 18 נק"ג המשיב יכול לספור 33 נק"ג ולהכריז מייד 6NT. אין למשיב סדרה להציע.

 

8. ♣2 – "סטיימן". למשיב 9 נק"ג וארבעה קלפים בהארט – הכרזה קלאסית של ♣2.

 

9. ♣4 או ♥6 – למשיב 17 נק"ג. עם שישה קלפים בסדרת ההארט יש להם התאמה בטוח (לפותח חלוקה מאוזנת והוא מראה שני קלפים לפחות בכל סדרה), יחד עם נקודות התאמה (בודד בספייד) יש להם סלם. לכן המשיב יכול להכריז ♥6 או להשתמש בהכרזה זהירה יותר של ♣4 שאלה על אסים כדי להיות בטוח שלא חסרים לנו שני אסים.

 

10. פאס – עם 7 נק"ג אמנם יש לנו 22-24 נק"ג יחד אך זה רק אומר כי אין משחק מלא. אין טעם בהתחייבות לחוזה חלקי גבוה יותר – יש לקרוא פאס ולהישאר נמוך. שימו לב כי הכרזת 2NT הינה הכרזת הזמנה למשחק מלא.

 

11.♣2 – למשיב 18 נק"ג. יחד עם ה- 15-17 שהבטיח שותפו יש להם 33 נקודות להכריז סלם. הפותח מעוניין קודם לברר התאמה ומוסכמת "סטיימן" יכולה לשמש אותו במקרה זה עם רביעיות בסדרת המייג'ור. לפי תשובת השותף יוכרז הסלם.

 

12. ♦2 – למשיב נקודה אחת. ברור כי אין להם משחק מלא אך במשחק חלקי סדרת הדאימונד תניב לקיחות. הכרזת ה- ♦2 הינה הכרזה סוגרת המשך.   

bottom of page