top of page
קלפים מצחיקים

תרגול 1 -

היכרות עם הקלפים

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. התיישבו סביב שולחן, הביטו על השחקן מולכם - הוא השותף שלכם.          

    הביטו על השחקנים מימין ומשמאל - הם היריבים.

 

2. קחו חפיסת קלפים רגילה בת 52 קלפים (הוציאו את הג'וקרים) ולימדו אותה:

  • מיינו את החפיסה ל- 4 הסדרות (♠️, ♥️, ♦️ ו-♣️ ).

  • סדרו כל אחת מן הסדרות לפי ההיררכיה:  AKQJ1098765432 .

 

3. ביחרו שחקן שיהיה המחלק:

  • המחלק טורף את הקלפים.

  • השחקן מימין למחלק "חותך" את החפיסה, כלומר: חוצה אותה. 

  • יש לחלק בכיוון השעון לכל שחקן קלף אחד בתורו, החל מהשחקן משמאל למחלק עד תום הקלפים בחפיסה.

  • כל שחקן מקבל 13 קלפים.

 

4. לימדו לסדר את יד הברידג':

  • לפי הסדרות ♠️, ♥️, ♦️ ו-♣️.

  • היררכיה בכל סדרה מהקלף הגדול לקלף הקטן.

 

 

 

יד ברידג

משך התרגול: 10 דקות

אביזרים דרושים: חפיסת קלפים

עמודים רלוונטיים בספר: 3

מספר משתתפים: 1-4

bottom of page