top of page

שיעור 4 -

חישוב ניקוד זכייה

 

 

 

 

 

 

 

 

ביחנו את הטבלה הבאה לפי עמודים 38-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוראות תרגול:

 

1. הגדירו עבור כל חוזה האם: חוזה חלקי, משחק מלא, סלם, סלם גדול.

 

2. שימו לב לכינוי: האם מינור/מייג'ור או ללא שליט.

 

3. השוו בין הסעיפים הבאים:

(17 ו- 18) 

(5 ו- 14) 

(2, 16 ו- 21) 

(15 ו- 19) 

(9 ו- 25) 

(12 ו- 24) 

(8 ו- 23)

 

4. חישבו: סיכון מול סיכוי!

 

משך השיעור: 15 דקות

עמודים רלוונטיים: 4, 9, 38-39, 32-35

כמות משתתפים: 1-4

 

bottom of page