top of page
  • אלדד גינוסר

כמה דברים שלא ידעתם על סטיימן...לשחקן המתקדם

עודכן: 24 באוג׳ 2021


רוב המומחים רואים בסטיימן (Stayman) כמוסכמה החשובה ביותר בברידג' - מדובר במוסכמה שהומצאה אי שם בשנות ה- 40 של המאה הקודמת - ולא לשווא מדובר באחת מהמוסכמות הראשונות הנלמדות במשחק. בבסיסה, נועדה המוסכמה לתת מענה למציאת התאמה של 4-4 בסדרת המייג'ור - בתגובה לפתיחה או התערבות של NT ולכן המאפיין ההכרחי ביד ששואלת סטיימן הוא לפחות רביעייה אחת במייג'ור. במדריך הכיס לברידג': "ברידג' ב- 60 שניות" כתבתי על המוסכמה ממש על קצה המזלג - כפי שאופי הספרון מחייב, בפוסט זה בכוונתי לנתח לעומק את המוסכמה עבור השחקן המתקדם.

המשיב מתכנן לקרוא פאס

בתשובה ל- 2C סטיימן הפותח יכול להכריז אחת משלוש התשובות הבאות: 2S\H\D. להכרזה של מייג'ור יש משמעות טבעית (רביעייה) ולהכרזה של דאימונד יש משמעות מלאכותית (אין רביעייה). מאחר והכרזה אחרת אסורה על הפותח - המשיב יכול לנצל עובדה זו לטובתו ולהשתמש בסטיימן עבור יד המעוניינת לשחק ב- 2S, 2H או 2D. מדובר מן הסתם ביד חלשה (0-7 נקודות) - הסבורה שאין סיכוי למשחק מלא - אך מעוניינת ב"תיקון" החוזה החלקי מ- 1NT לחוזה בשליט (רצוי עם התאמה). כמו כן, מדובר ביד שיכולה לסבול משחק ב S/H/D, לפיכך החלוקות האפשריות ליד כזו הן מוגבלות וספציפיות ביותר: 5440, 4441 ואף 5431 - כאשר הקלף הבודד בהכרח בסדרת ה- קלאב. למשל:

S 10876

H 6543

D J8765

C VOID

שותפכם פתח 1NT ולכם היד הזו. מן הסתם אין לנו משחק מלא - כעת המטרה היא מציאת החוזה החלקי הטוב ביותר לשותפות - או אם מדובר בכישלון בטוח - מזעור הנזקים. ברור כי התרומה של היד הזו לחוזה ללא שליט הינה אפסית מאחר והיא אינה כוללת מכובדים - עם זאת, במידה ותמצא התאמה היד הזו עשויה לתרום חיתוכים ולאפשר אפילו ביצוע של החוזה החלקי. בפני המשיב עומדות כמה בעיות:

1. הכרזה של המשיב - אם אינה סוגרת באופייה - עלולה להתפרש כמחייבת או מאפשרת המשך מצד הפותח. במקרה זה הפותח עלול להכריז גבוה מדי. ואנו מעוניינים להישאר נמוך ככל האפשר.

2. תיקון החוזה החלקי למצב של חוסר התאמה (6 קלפים ביחד) יניב עוד פחות לקיחות מללא שליט...

אם מוסכמת העברה (Jacoby Transfer) לא משוחקת, ניתן להכריז עם יד זו 2D - הכרזה סוגרת משחק. הכרזה זו מבטיחה משחק בשליט (לפחות 7 קלפים במשותף אך כנראה 8 לפחות) וכן מבטיחה כי הפותח לא ימשיך, מאחר שבאופייה היא הכרזה הדורשת פאס. אך בעזרת מוסכמת סטיימן יש למשיב אלטרנטיבה אחרת - המאפשרת אף מציאת התאמה במייג'ור.

כאשר המשיב מכריז 2C, לכאורה הוא מתחייב לכמות מסוימת של נקודות (לפחות 8), אך יש לזכור כי הפותח יכול להכריז רק אחת משלוש הכרזות: 2S/H/D - על כל אחת מהן יכריז המשיב פאס והמכרז יסתיים, מבלי שלפותח אפשרות הכרזה נוספת. במקרה זה, החוזה הסופי יהיה אחת משלוש הכרזות אלה, אשר כולן מתאימות למשיב בשל חלוקת ידו המיוחדת (ללא קלאבים ואיזון יחסי בין D/H/S), ולפיכך יבטיח התאמה בסבירות גבוהה ביותר.

מהלך זה הוא בבחינת "אילתור" של המשיב - שימוש בסטיימן בצורה יצירתית (ולא שיטתית)... והדבר מתאפשר אך ורק מאחר והמשיב הוא ה"קפטן" המוחלט של ההכרזה, כאשר לפותח - מלבד אחת משלוש התשובות הרגילות - אין עוד מרחב תמרון, אשר יאפשר לו - למשל - להכריז גבוה יותר. על שידרוג המוסכמה לגרבג' סטיימן, המאפשר הכרזה נוספת של חולשה - ראו בהמשך.

5-4 או 6-4 במייג'ור ויד מזמינה (8-9 נקודות)

עם שני המייג'ורים (רביעייה בלבד באחד מהם) ויד מזמינה למשחק מלא (8-9 נקודות) מקובל להכריז דרך סטיימן (ולא דרך מוסכמת העברה). מטרתו של המשיב במקרה זה היא למצוא התאמה באופן מיידי, או מאוחר יותר - תלוי בהכרזת התשובה מצד הפותח. למשל:

S AJ763

H Q876

D J2

C 95

שותפכם פתח 1NT ואתם מחזיקים את היד הזו. עם 8 נקודות ו 5-4 בסדרות המייג'ור מטרתכם היא לנסות למצוא התאמה בסדרת מייג'ור וכן להזמין את השותף למשחק מלא. הדרך הנכונה היא להתחיל ב- 2C סטיימן. אם השותף עונה 2H או 2S (יש לו שם רביעייה) יתמוך המשיב לגובה 3 לצורך ההזמנה. אם השותף מכריז 2D יכריז כעת המשיב את החמישייה/שישייה במייג'ור בגובה 2: במקרה זה 2S. הכרזה זו מראה על חמישה קלפים בסדרה המוכרזת והזמנה למשחק מלא.

1NT-2C

2D-2S

דוגמא נוספת,

S Q1085

H KJ5432

D 2

C Q3

שותפכם פתח 1NT - יד זו מתאימה לשימוש בהכרזת סטיימן מאחר והיא כוללת רביעייה במייג'ור. לכן המשיב יכריז 2C. אם הפותח יכריז 2S או 2H יכול המשיב להכריז משחק מלא או להזמין -ההתאמה נמצאה. אך אם הפותח מכריז 2D המשיב יכול להכריז כעת 2H - המראה 5 קלפים לפחות והזמנה למשחק מלא.

הכרזה זו של 2H או 2S אחרי 2D תשובה - מראה בהכרח חמישה קלפים כי אין טעם להתעקש עם רביעייה לאחר שהפותח שלל רביעייה.... יתרה מזאת, זוגות שאינם משחקים מוסכמת העברה ישתמשו בסטיימן עם חמישייה/שישייה בסדרה המייג'ור ויד מזמינה - אף ללא רביעייה בסדרת המייג'ור השנייה.

הערה - הכרזת ה- 2H במצב הזה מתנגשת עם גרבג' סטיימן - שינוי אפשרי של המוסכמה עליו אדון בהמשך.

5-4 במייג'ור מחייב למשחק מלא (סמולן)

תוספת "סמולן" לסטיימן מאפשרת למשיב להשתמש במוסכמה גם עם 54 במייג'ורים ויד מחייבת למשחק מלא (10+ נקודות). שיטה זו עדיפה על פני הכרזה דרך מוסכמת העברה (במקרה שסמולן משוחק, יחול שינוי קטן בהכרזת העברה כאשר המשיב מכריז את שתי סדרות המייג'ור - בהמשך). למשיב יד כזו:

S KQ53

H KJ763

D K32

C 4

לאחר שהשותף פתח 1NT הכרזתם 2C - אם הוא יכריז 2H או 2S מצאנו התאמה וניתן להכריז משחק מלא. אך אם הוא בחר בהכרזת 2D (ללא רביעייה במייג'ור) כאן נכנסת תוספת "סמולן" למוסכמה. הכרזה של 3S/H מראה חמישה קלפים בסדרת המייג'ור השנייה (זו שהמשיב לא הכריז) - זאת במטרה הן לתאר את החלוקה הנכונה (54) והן להבטיח כי הפותח ישחק את המשחק (בדומה למשל, למוסכמת העברה). לכן עם יד זו לאחר שהכרזנו 2C והשותף 2D נכריז 3S - המראה חמישייה ב H. עם חמישייה בספייד נכריז 3H.

בואו נבחן את המצב מנקודת מבטו של הפותח, בידכם:

S A76

H KQ2

D A8763

C K8

פתחתם 1NT והשותף הכריז 2C. הכרזתם 2D והוא הכריז 3S\H. במקרה זה הוא מראה רביעייה וחמישייה במייג'ור השני - זה סמולן- יש לתמוך בו!

יש לשים לב שאם השותפות בוחרת להשתמש קבוע בסמולן אזי הכרזה של 2H (העברה לספייד) ולאחר 2S הכרזה של 3H מראה יד מחייבת למשחק מלא עם חלוקה של 5-5 בסדרות המייג'ור (עם 5-4 מומלץ השימוש בסמולן תמיד). לדוגמא:

S K6

H AJ2

D KJ63

C QJ98

לאחר שפתחתם 1NT שותפכם הכריז 2H, הכרזתם 2S והוא מכריז 3H - כעת עליכם להכריז 4H, יש לשותף 5-5 במייג'ורים!

הכרזת מינור ארוך יותר

הכרזת סטיימן ואח"כ הכרזה של סדרת מיינור מצד המשיב מראה יד בה למשיב יש רביעייה במייג'ור (ולא נמצאה התאמה) עם סדרה של 5 קלפים לפחות במיינור - יד מחייבת למשחק מלא (10+ נק"ג). שימו לב, המשיב מכריז בצורת Canape (כאשר הסדרה הקצרה מוכרזת בתחילה - רביעייה במייג'ור - ורק בשלב שני מציג המשיב את הסדרה הארוכה, המינור) - עם חלוקה לא מאוזנת בעליל (המשיב מציג 9 או 10 קלפים בשתי סדרות) - וכוח המספיק למשחק מלא או סלם (אחרת אין טעם בהצגת סדרת מינור). לדוגמא:

S A2

H KJ72

D KQ7652

C 9

השותף פתח 1NT, הדרך הנכונה להכריז עם יד זו (רביעייה במייג'ור עם מינור ארוך יותר) היא בשיטת Canape - כאשר קודם כל מחפשים התאמה ברביעייה במייג'ור, על ידי סטיימן. ניתן כמובן להכריז העברה (Transfer) למינור ואח"כ את סדרת ההארט, כאשר הכרזה בדרך זו מראה דווקא קוצר בסדרת המייג'ור (אך מדובר בהסכמה בין שותפים בכל מקרה).

המשיב מכריז 2C - אם הפותח יכריז 2H נמצאה התאמה. אם הפותח מכריז 2S או 2D ימשיך המשיב עם 3D! כך יראה המשיב יד עם דאימונדים ורביעייה במייג'ור (H) - עם יד טובה!

שדרוג לגרבג' סטיימן

תוספת קטנה לסטיימן הקלאסי מבטיחה אפשרות של משחק חלקי בסדרת המייג'ור הנכונה במידה והמשיב חלש (0-7 נק"ג) ובידו חלוקה של 4-4, 5-4 או 5-5 בשתי סדרות המייג'ור. למשל:

S 106542

H Q9765

D J3

C 9

לאחר שהשותף פתח 1NT המשיב מחזיק יד חלשה ואין משחק מלא לשותפות. לגבי המשחק החלקי, ברור שיש לשחק בסדרת ה- H או ה- S, אך איך ידע היכן יש התאמה? אין למשיב האפשרות להכריז הרבה מאחר והוא עולה גבוה (החוזה הנכון הוא 2H או 2S) והפתרון (או החצי פתרון) הוא לרוב לבחור אחת מסדרות המייג'ור, לבצע הכרזת העברה (Transfer) ולהכריז פאס - אך זה כמו הטלת מטבע... איזה מייג'ור יש לבחור?

לפי מוסכמת "גרבג' סטיימן" (או סטיימן לא מחייב - NF Stayman) - יכריז המשיב עם ידיים חלשות (0-7) ושתי סדרות המייג'ור 2C - על התשובות 2H או 2S של הפותח יכריז פאס. אך מה אם הפותח מכריז 2D ? כעת התוספת של גרבג' סטיימן היא הכרזת ה- 2H מצד המשיב כמסר של PASS או CORRECT בין סדרות המייג'ור (פאס או תיקון ל- 2S). כעת הפותח רשאי להכריז פאס או לתקן ל- 2S, לפי העדפתו. הכרזה זו אפשר ואף מומלץ לבצע אף עם שתי רביעיות בסדרת המייג'ור בלבד, כאשר הסיכוי למציאת התאמה הוא מעל 50%, ובמקרה הרע ישחקו השותפים עם 7 קלפים, חוזה אשר במקרים רבים נכון יותר. דוגמא נוספת:

S K74

H 42

D AQ95

C AKJ2

לאחר שפתחתם 1NT, שותפכם מכריז 2C - כעת לאחר שהכרזתם 2D הוא מכריז 2H. הכרזתכם הנכונה - אם משחקים "גרבג' סטיימן" היא 2S - אתם מעדיפים משחק של 2S על פני 2H. יש לשים לב כי הפותח בשום שלב לא נשאל על כמות הנקודות שלו - ואסורה עליו הכרזת 2NT - יד אפשרית של המשיב:

S Q1054

H 108765

D 104

C 63

לאלה הבוחרים לשחק גרבג' סטיימן לשים לב ליד עם 5H ו- 4S מזמינה למשחק מלא (8-9 נק"ג). עם יד זו בתחילת המאמר המלצתי למשיב להשתמש בסטיימן - ואם הפותח ענה 2D להכריז 2H. מן הסתם הכרזה זו מתנגשת עם מוסכמת גרבג' סטיימן ולכן עם יד זו יש להכריז דרך מוסכמת העברה, קרי 2D ולאחר תשובת ה- 2H הצפויה, על המשיב להכריז 2S. הכרזה בדרך כזו תראה 5H ו- 4S ויד הזמנתית בדיוק! (8-9 נק"ג) ולכן הפותח אף רשאי להכריז פאס. יש לזכור כי עם 10+ נק"ג ואותה החלוקה המשיב היה מכריז 2C סטיימן ומשתמש בסמולן (3S) אם הפותח ענה 2D.

הכרזת 1NT-2NT

איך זה קשור?

ובכן, רבים בוחרים כיום לזנוח את ההכרזה הטבעית 1NT-2NT, המראה על יד הזמנתית (8-9 נק"ג) ללא רביעיות במייג'ור - ולשחקה כהכרזת העברה (Transfer) לסדרת הדאימונד. על שחקנים אלה לבחור במקום בהכרזת סטיימן ואח"כ הכרזה של 2NT. עם זאת, כאן עלולה להיווצר בעייה במידה והפותח ענה 2H ולמשיב רביעייה בספייד ויד הזמנתית (8-9 נק"ג). מדוע ?

1NT-2C

2H

למשיב:

S QJ97

H A

D J876

C 10876

במקרה שבו הפותח היה עונה 2D המשיב היה מכריז 2NT מאחר ואין התאמה במייג'ור. במקרה והפותח היה עונה 2S היה מכריז 3S. אך במקרה בו הפותח עונה 2H למשיב בעייה - באופן קלאסי הפתרון הוא הכרזת 2NT, אשר מראה רביעייה ב- S (בסטיימן רגיל). אך בסטיימן בו בוחרים השותפות להכריז גם עם 8-9 נק"ג ללא רביעייה במייג'ור (במקום ה- 1NT-2NT הקלאסי) - הכרזה זו אינה מראה רביעייה בספייד. מה עושים? הפתרון אם כן, הוא הכרזת 2S - שמראה 8-9 נק"ג וארבעה קלפים בספייד - הכרזה זו אינה מחייבת המשך!

לא להתבלבל:

1NT-2c

2D-2H

לאלה הבוחרים לשחק את מוסכמת גרבג' סטיימן מדובר בהכרזה היחידה החלשה (0-7 נק"ג) הדורשת פאס או תיקון ל- 2S. לאלה שבוחרים לא לשחק את המוסכמה מראה ההכרזה 5H ו- 4S עם יד הזמנתית (8-9 נק"ג) - הפותח יכול להכריז פאס או להמשיך למשחק מלא לפי התאמה וניקוד.

1NT-2C

2D-2S

הכרזה זו מראה 5S ו- 4H עם יד הזמנתית למשחק מלא (8-9 נק"ג). הפותח רשאי להכריז פאס עם מינימום.

1NT-2C

2H-2S

לאלה הבוחרים לשחק 1NT-2NT כהכרזת העברה לסדרת הדאימונד, הכרזה זו מראה 4 קלפים בספייד ויד הזמנתית (8-9 נק"ג) - הפותח רשאי להכריז פאס או להמשיך לפי החלטתו. הכרזה של 2NT במקום שוללת ארבעה קלפים בספייד.

מטרת פוסט זה הייתה "למפות" את מרבית מוסכמת סטיימן, להציע אפשרויות חדשות שהמוסכמה מגלמת בתוכה ולעניין את קהל התלמידים\שחקנים המתקדמים הבוחרים לשחק מוסכמות רבות יותר בתגובה ל- 1NT. שימו לב שהמיפוי של המוסכמה לא הושלם - ואני מבטיח לכתוב פוסט בעתיד שייתן את ההשלמות הדרושות למוסכמה - בעיקר כאשר מדובר בהכרזות לסלם.

תלמידים המעוניינים לתרגל את המאמר - ליחצו על הלינק: סטיימן למתקדמים. לחברים חדשים יש להירשם לאתר - אך אני מבטיח ההרשמה והתרגול הם בחינם ואיני נוהג להציק כלל במייל עם "ניוזלטרים" או שנות טובות.

התרגול כולל עבודה עצמית וניתוחים מפורטים לאחר מכן

שיהיה בינתיים בכיף...

אלדד


1,305 צפיות
בינתיים...
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
פוסטים אחרונים
פוסטים ישנים
חפש לפי תגיות
עקבו אחרי
  • Facebook Basic Square
bottom of page