top of page
  • אלדד גינוסר

כיצד להכריז עם התאמה במצבי התחרות

עודכן: 24 באוג׳ 2021


התאמה היא הפקטור החשוב ביותר במצבי הכרזה תחרותיים (contested\competitive auction). ההחלטה האם להתחרות כלל מושפעת בראש ובראשונה מהיות התאמה לשותפות, ההחלטה לאיזה גובה להתחרות מושפעת בעיקר מכמות הקלפים בהתאמה. לפיכך, במצבי התחרות אין להשהות תמיכה בשותף! מדובר במידע יקר ערך אשר עשוי לסייע לשותף להחליט בצורה נכונה על המשך ההכרזה. במקביל, ללא התאמה או עם התאמה מינימלית של 8 קלפים יש לשקול תמיד לשחק בהגנה.

פוסט זה מתחלק ל- 3 חלקים:

1. תקשורת במכרז תחרותי, כאשר יש לנו התאמה. כיצד להפעיל לחץ על היריבים מבלי לבלבל את השותף. מהם הכלים הטבעיים שברשותנו?

2. הערכת יד במצבי התחרות עם התאמה - מדוע אנחנו רוצים להכריז בכלל ולאיזה גובה?

3. שימוש במוסכמות תמיכה במצבי התחרות.

כל הנאמר בפוסט זה אינו מתייחס לפגיעות או לשיטת הניקוד (IMP או טופ בוטום): אלמנטים אלה אינם זניחים והם עשויים להשפיע על ההכרזה במצבים של ספק. בכל מקרה לא אעסוק בהם כאן.

כלל ברזל: הכרזת סדרת השליט לעולם אינה מחייבת

הכלל החשוב ביותר במצבי הכרזה תחרותיים הוא שהכרזת סדרת השליט בכל גובה - אם זה על ידי קפיצה, תמיכה, או התחרות על החוזה - היא הכרזה שאינה מחייבת המשך (Non Forcing Bid) או הכרזה סוגרת (Signoff Bid) - בהתאם להקשר המכרז. מול שותף לא מוגבל בכוח, ההכרזה אינה מחייבת המשך ואינה מזמינה המשך; מול שותף שכבר הגביל את ידו, ההכרזה אף סוגרת את המכרז. בכל אופן, התחרות על החוזה קודמת לכל הכרזת הזמנה!

הכרזות אלה מראות על כוח מינימלי בהתאם להסכמים או כוח לא ידוע (משמע: לא רלוונטי). הן מייצגות בעיקר רצון להתחרות לגובה המתאים תוך הפעלת לחץ מקסימלי על היריבים. ארחיב מייד מהו בעצם "רצון להתחרות" ומהו "גובה מתאים". בכל אופן במקרים אלה, לרוב הטקטיקה הטובה ביותר היא הכרזת החוזה הסופי באופן מיידי תוך נטילת מרווח הכרזה לצורך העברת מידע בין היריבים. כמה דוגמאות:

בכל המצבים לעיל, ההכרזה של מזרח אינה מחייבת המשך (א', ג',ה', ו') - כאשר השותף אינו מוגבל בכוח - או אף סוגרת מכרז (ב', ד') - כאשר הוא מוגבל בכוח. מזרח מראה בעיקר על התאמה טובה ויד התקפית בהתאם לגובה ההתחרות. בכל מקרה, בכל המכרזים הללו מזרח אינו מראה על כוח מזמין או חזק (HCP).

כאשר מדובר על הכרזת תמיכה עם קפיצה (א' - ג'), מטרתו של מזרח כפולה: להראות רצון חזק להתחרות בשל מספר שליטים רב במשותף ולהפעיל לחץ על היריבים. כאשר מדובר בהכרזה ישירה של המשחק מלא, ייתכן גם שזו הכרזת הקרבה. הכרזות הקפיצה מצביעות על סוג מסוים של ידיים: חלוקתיות, התקפיות עם התאמה טובה (על פי חוק סך הלקיחות, אשר תיכף אתייחס אליו) - מידע יקר ערך שעשוי להועיל לשותף להחליט האם להמשיך להתחרות בעת הצורך. מבחינת כוח המכריז - מדובר בכוח לא ידוע או לא רלוונטי. המידע אודות נקודות גבוהות אינו חשוב במיוחד לצורך ההחלטה האם להתחרות! יד אפשרית למזרח בדוגמא ב':

מערב פתח 2S, פתיחה חלשה. עם יד זו, על מזרח להכריז 4S. הכרזה במצבים אלה לרוב תעשה בהתאם לכמות השליטים הידועה תוך שימוש בחוק סך הלקיחות: 10 שליטים, הכרזה מיידית לגובה 4. מטרת ההכרזה היא להלחיץ באופן מקסימלי את היריבים. המחשבה כמה אנחנו נופלים והאם היריבים יענישו אותנו אינה צריכה להפחיד: חוק סך הלקיחות מגן עליכם. ברור שהחוזה לא יבוצע. אך הנפילה אינה כואבת יחסית לחוזה שהיריבים יכולים לבצע (ביד זו משחק מלא או סלם). דוגמא נוספת ליד של מזרח במכרז ג':

מזרח עם תמיכה של חמישה שליטים: עם עשרה שליטים יחד וסיכוי טוב ל- 11 שליטים עליו להכריז בקפיצה. לנוכח כמות השליטים נכון להכריז 5C. יש סיכוי סביר שהיריבים מבצעים משחק מלא במייג'ור, הכרזה מהירה של 5C תקשה עליהם להחליט האם עליהם להתחרות לגובה 5 או להעניש אותנו. כמו כן עם יד זו יש סבירות מסוימת שאנחנו מבצעים את המשחק. אם למזרח היו רק 4 שליטים היה מכריז 4C. לעומת זאת, עם 3 שליטים בלבד על מזרח להראות תמיכה בגובה 3, לא עם קפיצה.

כאשר מדובר על הפעם הראשונה ששחקן תומך בשותפו (שלא הכריז פריאמטיב) ללא קפיצה (ג', ה', ו'), ההכרזה מראה לרוב תראה טווח של "מיקסד" (7-9 נקודות). כאשר מדובר על הכרזת קפיצה בתמיכה לגובה 3 (א'), ההכרזה מצביעה על 9 שליטים יחד (4 שליטים למשיב בדוגמא זו) וכוח חלש (0-6 נקודות) או מיקסד (7-9 נקודות) בהתאם להסכמים בין השותפים (מומלץ מיקסד). יש להבהיר כי יש דגש מסוים בהכרזות אלה על כוח המכריז בעיקר מכיון ויש אפשרות שמכרז ההתחרות ייפסק (היריבים יפסיקו להתחרות) והשותפות תדרש לדעת מה הכוח המשותף לצורך ההחלטה האם לעלות לחזוה מלא או לא. לדוגמא, ידו של מזרח במכרז ה' ו- ו' אינה עם כוח מזמין:

בשני המקרים הללו, מזרח (ביד מימין המתאימה לדוגמא ה' וביד משמאל המתאימה לדוגמא ו') פשוט תומך בסדרת שותפו. הוא אינו מראה כוח מיוחד או מזמין, אלא כוח מינימלי (7-9 נקודות).

מהו רצון להתחרות? הערכת יד עם התאמה במצבים תחרותיים ושימוש בחוק סך הלקיחות (The Law of Total Tricks)

רצון להתחרות אינו אומר בהכרח רצון לבצע את החוזה. הרי שייתכן גם כי מדובר בהכרזת הקרבה, לפיה אנו נופלים אך זה משתלם יחסית לחוזה שלהם אשר מבוצע. רצון להתחרות מבקש לשאול את השאלה המרכזית: האם אנו שייכים להגנה או להתקפה? במצבים תחרותיים על השחקן ככלל להימנע מלייחס חשיבות רבה לנקודות גבוהות (HCP) בידו, מאחר ונקודות גבוהות פועלות גם בהגנה וגם בהתקפה. נקודות גבוהות עשויות לשחק תפקיד אך ורק אם ההכרזה התחרותית תיפסק והשותפות תידרש לענות על השאלה כמה גבוה יש להמשיך להכריז (האם יש להכריז משחק מלא או סלם).

השיקול המרכזי לצורך בחינת כדאיות של התחרות הוא שקלול היחס בין לקיחות בהגנה לבין לקיחות בהתקפה (Defense Vs. Offense ratio). במסגרת זאת, חלוקת המכריז, ריכוז או פיזור המכובדים, לקיחות בסדרת השליט, התאמה כפולה ועוד הם המאפיינים אותם יש בעיקר להחשיב כאשר אנו רוצים להתחרות.

מעל להכל, במקרים של התאמה זו כמות השליטים שמשחקת תפקיד מרכזי בהחלטה. על השחקן במקרים אלה להכריז בעיקר על פי כלל אצבע הנסמך על "חוק סך הלקיחות". לפי התיאוריה, ההתחרות יעילה ובטוחה בגובה 3+ היא בראש ובראשונה בהתאם לכמות השליטים המשותפת: עם 9 שליטים יחד ניתן להתחרות לגובה 3, עם 10 שליטים יחד יש להתחרות לגובה 4 (או גובה 5). בכל מקרה, נקודות גבוהות אינן משחקות תפקיד משמעותי.

כיצד מראים תמיכה עם נקודות גבוהות, הכרזת הזמנה? על ידי שימוש במוסכמות-תמיכה!

מאחר ותמיכה עם או בלי קפיצה או פשוט הכרזת סדרת השליט שלנו לעולם אינן הכרזות המצביעות על כוח - יש להשתמש במוסכמות מיוחדות לשם כך. מוסכמות אלה יסייעו לשותפות להבין מהו הכוח המשותף כדי להכריז משחקים מלאים, סלמים או להעניש את היריבים כאשר הם מתחרים גבוה מדי. על השותפות להחליט מראש מהם המוסכמות שמשוחקות.

ברצוני לחדד, יש הבדל בין החלטה לגבי האם עלינו לעלות גובה (מכרז נורמלי לכאורה) לבין האם עלינו להתחרות לגובה. התחרות על החוזה לוקחת בחשבון אפשרות נפילה שלנו, אשר תשתלם לעומת ביצוע החוזה שלהם (הדוגמאות לעיל כולן הן רצון להתחרות בלבד). רצון לעליית גובה (למשל על ידי הכרזת הזמנה), לעומת זאת, מניח שהיריבים אינם מבצעים את החוזה שלהם, אך בתוך כך יש לשאול האם לנו יש כוח משותף מספק כדי לבצע את החוזה שלנו?

כמה דוגמאות:

דוגמא א' - קיוביד בסיבוב ההכרזה הראשון: בכל מצב בו המשיב להכרזה של סדרה מכריז בסיבוב ההכרזה הראשון קיוביד (הכרזת סדרת היריב), הוא מראה התאמה ולפחות כוח מזמין למשחק מלא (11+ נקודות). זו המוסכמה החשובה ביותר. מוסכמה זו תשמש אותנו כדי להזמין את השותף למשחק מלא או סלם, או להעניש את היריבים אם הם מכריזים גבוה מדי. הכרזת קפיצה ותמיכה בסדרת הפותח - 3D - מראה במצב זה על תמיכה יפה אך מצביעה על חולשה (0-6 נקודות) או טווח "מיקסד" (7-9 נקודות) בהתאם להסכמים של השותפים. בכל אופן זו אינה הכרזת הזמנה. יד לדוגמא להכרזת קיוביד מצד מזרח במכרז זה:

דוגמא ב' - Jordan 2NT: אם ההתערבות היא בכפל, הכרזת ה- 2NT משמשת אותנו בתור הקיוביד. הכרזה זו מראה על 4 קלפי תמיכה ו- 10+ נקודות. הרי אין הגיון בשימוש בהכרזת 2NT במשמעות טבעית ומזמינה למשחק מלא, מאחר ויש למשיב את האפשרות של כפל כפליים עם 10+ נקודות. לחילופין, עם 3 קלפים ויד מזמינה אמור המשיב בכל זאת בסיבוב ראשון להכריז כפל כפליים. רק בסיבוב השני הוא יתמוך (מצב יוצא מן הכלל בו המשיב משהה התאמה). יד לדוגמא להכרזת ג'ורדן 2NT מצד מזרח במכרז זה:

דוגמא ג' - כאשר הקיוביד בגובה של משחק מלא הוא משמש את השותפות כדי להראות הזמנה לסלם: 15+ נקודות ותמיכה בשותף. שימו לב, במצב זה אין למשיב מקום להראות הכרזת הזמנה למשחק מלא! לדוגמא יד אפשרית של מזרח:

דוגמא ד' -הכרזת 2NT בתשובה לפתיחה חלשה בגובה 2. תמיכה בהכרזה חלשה היא תמיד הכרזה סוגרת. אם למשיב יש 3 קלפי התאמה בסדרת שותפו וכוח לא מספיק למשחק מלא (כאשר ייתכנו אף 0 נקודות!!!), לפי חוק סך הלקיחות עליו להכריז תמיכה בגובה 3. הכרזה זו תגביר את ההפרעה והיא הכרזה סוגרת המשך. אולם, אם המשיב מעוניין להזמין את הפותח למשחק מלא או לסלם עליו להכריז 2NT. אין הגיון בהצעת משחק ללא שליט מול פתיחה חלשה! ההכרזה משמשת בתור שאלה האם הפותח מינימלי (עליו להכריז 3H) או מקסימלי (עליו להכריז 4H). זוגות רבים מסכימים על שיטה מתוחכמת יותר שבה הפותח יכול להראות על תמונה צדדית (Feature ask) או איכות סדרת השליט (Ogust) או אחרים. יד לדוגמא של מזרח להכרזת 2NT במכרז זה:

דוגמא ה' - הכרזת סדרה חדשה (Trial Bid). בדוגמא זו מזרח מכריז סדרה חדשה (3H) לאחר שנמצאה כבר התאמה בספייד. אין בכך הגיון כהכרזה טבעית. לכן ההכרזה משמשת כמוסכמה מלאכותית, שמטרתה הזמנה למשחק מלא או סלם (16+ נקודות). חשוב להבין כי רק הכרזה של 3H נמוכה מספיק בכדי לאפשר לשותפות לשחק 3S או 4S. הכרזה אחרת כבר גבוהה מדי ואינה יכולה לשמש כהזמנה למשחק מלא. בכל מקרה, הכרזת סדרת השליט במצב זה (3S) הינה הכרזה סוגרת שמטרתה להתחרות לגובה 3 בלבד, היא אינה מצביעה על כוח רב. יד לדוגמא להכרזת TRIAL BID:

אגב, אם לפותח במקרה זה היו שתי אפשרויות להכרזת סדרות חדשות מתחת ל 3S (נניח סדרתם הייתה קלאב ויש אפשרות להכריז שתי סדרות חדשות: 3D ו- 3H), במקרה זה יכריז השחקן את הסדרה הארוכה\טובה יותר בידו. אך בכל מקרה מדובר על הדרך היחידה של הפותח לבצע הכרזת הזמנה למשחק מלא או סלם.

שתי מוסכמות מתקדמות במיוחד (מומלצות למשחק בעיקר למומחים)

דוגמא ו' - כפל מזמין (Maximal Double). המומחים משתמשים גם במוסכמה זו על מנת לפתור את הבעייה במצב ו' כאשר אין "מקום" לבצע הכרזת הזמנה. היריבים הכריזו 3H. הכרזה של 3S תמיד תשמש בתור התחרות, הכרזה סוגרת - ולא בתור הזמנה למשחק מלא. בניגוד לדוגמא ה', אין לפותח מקום להכריז סדרה חדשה מתחת ל- 3S, כזו שתאפשר לשותפות לשחק 3S או 4S. רק הכפל הקונבנציונאלי יכול לשמש את השותפות להחליט האם לשחק 3S או יותר. לכן לא מדובר בכפל מעניש אלא הכרזה מזמינה למשחק מלא, 16+ נקודות. השותף חייב להמשיך להכריז.

דוגמא ז' - מיקסד רייז (Mixed Raise). מוסכמה מתקדמת המשוחקת בתגובה לאוברקול של השותף. אם המשיב תומך בקפיצה הוא מראה חולשה (0-6 נקודות) עם 4 קלפי תמיכה. הכרזת קיוביד בקפיצה היא מוסכמה שמראה 7-9 נקודות עם 4 קלפי תמיכה. המוסכמה מסייעת לשותפות להשיג יתר דיוק בכמות השליטים הקריטית להחלטות במצבי התחרות. לכן במקרה זה תמיכה ישירה בגובה 2 תראה על 3 קלפים בלבד!

עד לכאן הפעם.

ברצוני להודיע לקוראים, שביום שישי 10 באוגוסט 10:00-14:00 אקיים סמינר מורים ייחודי במועדון ברידג' אביבים.

על הפרק 3 הרצאות בנושאי הגנה, משחק יד והכרזות - בעיקר בפרספקטיבה של מורה ברידג'. בנוסף לכך נקיים תחרות קבוצות מהנה CRAZY BRIDGE בה נמתח יחד את הגבולות של משחק הברידג'.

עלות למשתתף בסדנא היא 150 ש"ח (המשתתפים יקבלו חוברת של ברידג' ב- 60 שניות) וההרשמה מראש היא חובה.

אני מזמין אתכם מורי ברידג' או שחקני ברידג' מנוסים שחושבים לגשת להוראת המשחק להגיע לסמינר מורים חד פעמי. כדאי לכם.

פרטים והרשמה במועדון אביבים או באימייל שלי e.ginossar@gmail.com


665 צפיות
בינתיים...
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
פוסטים אחרונים
פוסטים ישנים
חפש לפי תגיות
עקבו אחרי
  • Facebook Basic Square
bottom of page