top of page
  • אלדד גינוסר

פוסט בסיסי על מחשבה בהגנה בברידג'

עודכן: 24 באוג׳ 2021


משחק ההגנה בברידג' הוא אולי הקשה ביותר הן לתלמיד והן למורה. היד הבאה התקבלה בתחרות עם שחקנים מנוסים יחסית - אך השגיאה שנעשתה בהגנה הינה בסיסית למדי ונובעת מהעובדה שגם הבסיסי בהגנה אינו בסיסי! הפוסט הזה מיועד לסייע לשחקן המגן בחשיבה ובפתרון הבעייה שניצבת מולו. בינתיים, שבו במקומו של דרום.

לאחר הכרזה תחרותית מעניינת, בה השותף פתח וחזר על סדרת ההארט והכרזתם משחק מלא, היריבים הכריזו 5 קלאב, במהלך אשר בבירור נראה כמו הכרזת "הקרבה" (אולי גם לאור הפגיעות הנוחה עבורם: אתם פגיעים והם לא). השותף הכפיל את החוזה והוביל ב- AH.

לקיחה ראשונה:

AH 6H 10H 3H

השותף בחר להמשיך בהארט קטן, עליו הכרוז השליך דאימונד מהדומם, אתם שיחקתם את המלכה והכרוז זכה בידו עם המלך.

לקיחה שנייה:

H2 3D QH KH

הכרוז בחר להמשיך ב- JH, עליו השותף שיחק הארט קטן, עוד דאימונד הושלך מהדומם ואתם חתכתם.

לקיחה שלישית:

JH 4H 5D 3C

החלטתם לשחק את ה- AS. כולם משרתים (השותף משחק את ה- 10).

לקיחה רביעית:

AS 3S 10S 2S

מה כעת ? האם עליכם להמשיך דאימונד או ספייד ? קחו כמה רגעים לחשוב על ההמשך וכן על הסיבות.

מדוע להמשיך ספייד?

לכם ולדומם יש 10 קלפים בספייד, אחרי שהשותף והיריב שיחקו ספיידים כל אחד - ייתכן שהשותף עם קלף בודד בסדרה ויש לתת לו חיתוך!

מדוע להמשיך דאימונד ?

אם לשותף יש AD יש לכם לקיחות בסדרה

הבחירה מה לשחק ביד זו אינה קשה במיוחד ורוב השחקנים המתקדמים היו פותרים את הבעיה, רוב הזמן. השחקן בתחרות לא פתר את הבעיה וביקש ממני עצה - כיצד היה יכול לדעת את הפתרון. לאור זאת, החלטתי לכתוב את הפוסט.

היד כולה:

השחקן בחר להמשיך בספייד - הכרוז חתך והמלך של צפון נפל. כעת בדומם הפכו ה- QS+JS לשתי לקיחות עליהם השליך הכרוז מידו מפסידים בדאימונד, אחרי משיכת השליטים. בסופו של דבר החוזה נכשל פעמיים בלבד, במקום שלוש אם דרום היה ממשיך בדאימונד. השחקן בצפון העיר לשחקן בדרום שהיה צריך לשחק דאימונד - אך לא מנה סיבות טובות לכך - השחקן בדרום ניגש לשאול אותי איך הוא היה יכול לדעת לשחק דאימונד ולא ספייד.

טענתי בפניו שהיו מספר רמזים לשחק דאימונד ואף הצעתי לו הגנה חלופית!

בבואו של המגן להחליט מהו המשחק הנכון ביותר, מעבר לקלפים בידו ולקלפים שניתן לראות בדומם, עליו לקחת בחשבון כמה אלמנטים חשובים. בהתאם למורכבות היד - כאשר כולם ביחד או כל אחד לחוד יכולים לעיתים לסייע בפתרון הבעיה בהגנה:

1. כיצד השותף שיחק (התכנית של השותף)

יש לזכור שאנחנו משחקים הגנה עם שותף. רוב ההגנות ייפתרו בצורה פשוטה אם רק נמשיך לשחק לפי התכנית של השותף (למשל, להמשיך בסדרה בה שיחק) - בטח ובטח אם לא מדובר בקלף ההובלה - אלא בהמשך של לקיחה שנייה או שלישית, לאחר שהדומם נגלה כבר וכולם "חכמים" יותר.

ביד זו "התכנית של השותף" מסייעת לדרום למצוא את הפתרון: אם לשותף בצפון היה קלף בודד בספייד היה יוזם משחק שלו בהקדם. עצם העובדה שלא שיחק ספייד מעידה כי אין לו תכנית לחתוך! אין לו קלף בודד.

2. כיצד הכרוז שיחק (התכנית של הכרוז)

מרבית הבעיות המאוחרות בהגנה (בטח לאחר שההגנה הפסידה כבר את ההובלה) ייפתרו על ידי הבנת תכנית המשחק של הכרוז - ואימוץ טקטיקה נגדית. למשל, קל לשים לב כאשר בחוזה עם שליט הכרוז נמנע לשחק שליט ובמקום זה משחק סדרה בה הדומם קצר - ברור כי הוא מבקש לחתוך ועל ההגנה לשחק שליט בעצמה כדיד לפגוע בניסיונות הכרוז לחיתוך.

ביד זו "התכנית של הכרוז" מסייעת לדרום למצוא את הפתרון: הכרוז אמנם שיחק מוזר אך ברור למדי כי הוא ניסה להיפטר משני דאימונדים בדומם - המגן העירני ישים לב כי הכרוז חושש מסדרת הדאימונד - רמז לכך שיש לשחק דאימונד!

3. מיקום הקלפים הגבוהים לפי ההכרזה (ההכרזה)

חלק מההגנות ניתן לפתור על ידי הצבת הקלפים הגבוהים בידיים של היריב והשותף לפי ההכרזה. ביד זו, לאחר שהשותף פתח ניתן למקם אצלו 2 מתוך 3 הקלפים הגבוהים שנשארו (AC, AD, KS) - אחרת אין לו פתיחה. מבין הקלפים הללו סביר להניח כי ה- AC אצל הכרוז (גם, בשל הכרזתו).

גם הצבת הקלפים הגבוהים לפי ההכרזה תסייע לדרום להבין כי אפשר לשחק דאימונד ולא ספייד...

4. תקשורת בהגנה (הסימונים)

בשלב מתקדם יותר בהגנה, השותפות יכולה לאמץ שימוש בסימונים שיסייעו לכל אחד להבין טוב יותר מה יש לשותף ומה ההגנה הנכונה. ישנם שלושה סוגי סימונים: רוצה\לא רוצה, ספירה והעדפת סדרה - עלי לכתוב פוסט נפרד בכדי להרחיב כאן - אך ישנם כללים ברורים מתי מקומו של כל אחד מהם.

ביד זו לשותף בצפון היו שתי הזדמנויות לסמן המשך בספייד או בדאימונד על ידי משחק של הקלפים בהארט בשימוש של סימון העדפת סדרה (suit preference): משחק מנמוך לגבוה מבקש סדרה נמוכה בהיררכייה (דאימונד במקרה זה) לעומת משחק מגבוה לנמוך המבקש סדרה גבוהה בהיררכייה (ספייד במקרה זה).

הגנה חלופית

בנוסף הצעתי לדרום הגנה חלופית. עליו לקחת צעד אחורה ולהימנע ממשחק של ה- AS. בשלב זה, אחרי החיתוך של ההארט השלישי, על דרום בכלל להמשיך בשליט - בסגנון של הגנה פאסיבית.

מהי הגנה פאסיבית ומדוע יש לשחקה כאן ?

רוב ההגנות בברידג' הינן פאסיביות (או פאסיביות באופיין). לפי הקו הפאסיבי - אין ליזום משחק של סדרות חדשות - יש להמשיך עם אותה הסדרה, אם אפשר. אם בכל זאת נדרשים לשחק סדרה חדשה, יש לבחור בסדרה שאין להגנה פוטנציאל של לקיחות בה - כלומר שההפסד שם בטוח (שליט במקרה זה).

ההגנה הפאסיבית נסמכת על הכלל לפיו - הצד שמתחיל סדרה חדשה בהכרח נמצא בעמדת נחיתות! חישבו, בסיבוב הלקיחה הצד שמתחיל את המשחק ממוקם במושב ראשון ושלישי; הצד השני ממוקם במושב שני ורביעי - ולכן יש לו יתרון משמעותי.

לדוגמא:

במערך הקלפים הנתון (סדרת ה- H) הצד שיתחיל בסדרה יפסיד לקיחה בהכרח: על ידי שמירת הכלל "יד שנייה" משחקת נמוך על נמוך או מכסה תמונה על תמונה - זאת במטרה להשאיר ליד "הרביעית" את המילה האחרונה. בשל כך, מערך קלפים זה (וכן רבים אחרים) מכונה "סדרה קפואה" (Frozen suit)- סדרה שלאף אחד מהצדדים אין רצון או אינטרס גדול לשחקה. במקרים אלה להגנה היתרון הגדול בנקיטת טקטיקה פאסיבית (לכרוז אגב יתרון בנקיטת טקטיקה של "משחק סופי" לעיתים).

ככלל, מבלי סיבה טובה על המגן לנקוט בקו הגנה פאסיבי!

נחזור ליד הנידונה, על השחקן בדרום לא לחשוב האם עליו לשחק ספייד או דאימונד, אלא לחשוב האם בכלל עליו לסטות מקו ההגנה הפאסיבי - במקרה זה משחק של שליט שם אין לנו לקיחות בודאות. מאחר ואין סיבה למשחק של הגנה אקטיבית \ או סטייה מההגנה הפאסיבית - יש להמשיך פשוט קלאב. פאסיבי.

מה הם בכל זאת עיקר הסימנים למשחק של הגנה אקטיבית ומדוע אין לשחקה כאן ?

1. בחוזה עם שליט - אפשרות למסור חיתוך לשותף

2. בחוזה עם שליט - סדרה צדדית\לקיחות מאיימות בדומם, עליהן עלול הכרוז להשליך מידו מפסידים מסדרה אחרת.

3. בחוזה ללא שליט - סימנים כי לכרוז יש מספיק לקיחות (סדרה ארוכה בדומם למשל)

אנחנו מגנים נגד חוזה עם שליט - אין אפשרות למסור לשותף חיתוך בספייד (מסיבות אותן מנינו קודם), והחשש מסדרת הספייד בדומם ("סדרה צדדית מאיימת עליה עלול הכרוז להשליך מפסידים מידו" - למשל דאימונדים) אינו מיידי מאחר ויש לנו "עוצר" בסדרה זו (AS): העוצר מאפשר לנו להשהות את ההחלטה ולנקוט בינתיים בקו פאסיבי. משחק שכזה ישאיר את הכרוז להתמודד לבדו עם בעיותיו שלו. במקביל, עוד ועוד מידע (משחק הכרוז, משחק השותף, סימונים) "זורם" למגן ומאפשר לו לקבל החלטה מושכלת אם יצטרך בשלב מאוחר יותר ביד.

עד לכאן פוסט על מחשבה בהגנה. מבטיח להרחיב בעתיד ולהוסיף דוגמאות על כמה מהמושגים הספציפיים שנידונו בפוסט זה.


669 צפיות
בינתיים...
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
פוסטים אחרונים
פוסטים ישנים
חפש לפי תגיות
עקבו אחרי
  • Facebook Basic Square
bottom of page